Investiţii “serioase”

De câteva zile văd că parlamentarii şi guvernanţii tot vorbesc despre necesitatea trecerii la investiţii ”serioase” în domeniul mineritului. Vor să ne pregătească ca să acceptăm deciziile pe care urmează se le ia în acest domeniu, referitor la impunerea prin lege a acestor acte exploatare barbară a resurselor neregenerabile ale României. Dacă Guvernul şi  Parlamentul României este în stare să răspundă la câteva întrebări pot spune că şi eu mă solidarizez cu această decizie:

1. Poate defini Guvernul şi Parlamentul ce înseamnă protecţia mediului înconjurător în România? (în mod sigur NU).
2. Ştie Guvernul şi Parlamentul care sunt principiile fundamentale din domeniul protecţiei mediului înconjurător? (în mod cert NU). În condiţiile în care nu au habar de aceste probleme mă întreb în ce calitate se implică să reglementeze şi mai ales să ia asemenea decizii ? (probabil în calitate de IRESPONSABILI).
3. Să presupunem că dacă mâine se descoperă existenţa unor mari cantităţi de aur în fiecare din cei doi rinichi ai tuturor membrilor guvernului şi ai parlamentului, dar şi în rinichii rudelor apropiate lor, ar accepta dânşii să extragă aceste bogăţii prin extirparea rinichilor, ei urmând a fi conectaţi la aparate de supravieţuire?

images

images (1)

Iată de ce consider că afirmaţiile făcute în legătură cu Roşia Montană şi mai ales cu gazele de şist de către personalul IRESPONSABIL al celor două instituţii sunt lipsite de sens, de responsabilitate şi mai ales de consistenţă.

Faţă de acest adevăr cred că sunt îndreptăţit să spun un NU CATEGORIC acestor acţiuni guvernamentale şi parlamentare ce au un efect cert criminal asupra populaţiei.

Mircea Vintilescu

Papa Francisc şi gazele de şist

Papa Francisc, recunoscut ca fiind foarte deschis în ceea ce priveşte multe probleme controversate, precum avorturile, intra în lupta mondială împotriva gazelor de şist, afişându-se deja ca un activist. Papa a avut o întâlnire luni cu un grup de activişi argentinieni, în urma căreia Suveranul a trimis o scrisoare oficială instituţiilor catolice din lume. Scrisoarea atrage atenţia asupra riscurilor de mediu şi a problemelor de sănătate cauzate de extragerea gazelor de şist prin fracturare hidraulică. Unul din barbaţii din fotografie este politicianul şi regizorul argentinian Pino Solanas, cunoscut datorita activismul său împotriva “crimelor ecologice” şi datorită producţiei “Dirty Gold”, un film despre marile mine.

download

Solanas este un opozant vocal al unui acord în vederea exploatărilor gazelor de şist încheiat în august între guvernul argentinian şi Chevron, acord pe care îl numeşte “cel mai mare dezastru natural din Amazon”, relatează foreignpolicy.com.

download (1) 

În România, Chevron a început o campanie de informare din poartî în poartă a locuitorilor din Pungeşti cu privire la ceea ce înseamnă explorarea gazelor de şist, după ce locuitorii din comună au blocat, în urmă cu aproape o lună, accesul utilajelor pe terenul deţinut de companie în comună. Sute de persoane au protestat luna trecută la Siliştea (Vaslui) în perimetrul unde compania Chevron ar urma să amplaseze prima sonda de explorare a gazelor de şist, manifestanţii purtând bannere cu mesaje precum "Stop Chevron", "Pungeşti-Băceşti-Găgeşti pe aici nu se trece" sau "Nu exploatării gazelor de şist".

Prima sondă de explorare a gazelor de şist din România urma să fie amplasată în extravilanul comunei Pungeşti, la 650 de metri de localitatea Siliştea şi 950 metri de satul Pungeşti. Suprafaţa totală pe care se va întinde platforma de extracţie este de 20.298 metri iar forajul se va face la o adâncime de 3.000 de metri.

Chevron România mai deţine trei certificate de urbanism la nivelul judeţului Vaslui pentru explorare în vederea identificării eventualelor rezerve de gaze de şist. Pentru perimetrele de la Păltiniş (Băceşti) şi Popeni (Găgeşti), compania petrolieră deţine acordul de mediu, iar pentru perimetrul Puieşti se află în procedura de evaluare a impactului asupra mediului în ceea ce priveşte amplasarea sondelor de explorare. Guvernul României va sprijini toate explorările de resurse neconvenţionale, respectiv gaze de şist, convins că mulţi protestatari sunt deschişi la explicaţii, iar în final va rămâne o minoritate radicală care va refuza orice argument, dar nu va putea impune majorităţii o decizie, a declarat recent premierul Victor Ponta.

Mircea Vintilescu

De ce fierbe apa din fântâni la Izvoarele

IPOTEZE ÎNGRIJORĂTOARE: DE CE FIERBE APA DIN FÂNTÂNI ÎN LOCALITATEA IZVOARELE?
Ca hidrogeolog cu multă experienţă în domeniu, am abordat de nenumărate ori problemele legate de starea calităţii apelor subterane din România. În 1977, după marele cutremur din martie, am avut ocazia să fac parte dintr-o comisie internațională care evalua consecințele acestui cutremur. Lucram pe atunci la Oficiul de Gospodărire al Apelor al Municipiului Bucureşti și încercam să gestionez resursa de apă subterană de mică, medie şi mare adâncime de sub acest oraş greu încercat de seism. Când eram în toiul unei dezbateri la sediul Primăriei Generale vine un cetăţean şi mă cheamă să răspund la un telefon dat de conducerea instituţiei la care lucram. Am părăsit sala de şedinţe şi am răspuns la telefon. Directorul unităţii mi-a indicat să părăsesc şedinţa, să vin la birou, să iau toate aparatele necesare şi să mă deplasez la Palatul Pionierilor (azi palatul Cotroceni), unde comitetul de partid a semnalat grave perturbări asupra calităţii apei din forajul de mare adâncime care era bine monitorizat şi servea ca sursă de alimentare cu apă în scopuri potabile. Am făcut întocmai. Acolo am fost aşteptat de un ”reprezentant” al COM şi m-a informat că apa s-a încălzit brusc şi şi-a modificat instantaneu calitatea nu numai în acest loc, ci şi la sursele de alimentare cu apă din zona Primăverii, unde am fost anunţat că va trebui să mă deplasez însoţit de acest tovarăş. Am făcut măsurători asupra temperaturii apei care în mod constant era înainte de cutremur cu valori cuprinse între 3 şi maxim 5 gr. C și am constatat că avea peste 28 gr. C. Am fost informat la 5 zile după seism că temperatura a fost şi mai mare, iar că în zona Primăverii, apa are temperaturi mai mari şi o culoare alb-lăptoasă şi nu mai poate fi consumată ca atare de Tov. Secretar General al PCR.
Luat mai mult pe sus am ajuns şi în zona Primăverii, am făcut prelevări de probe de apă şi le-am dat în lucru la laborator. Cu monitorizarea acestor surse de apă se ocupa la acea vreme şi o altă unitate specială, nu numai instituţia la care lucram eu. Probele de apă au fost luate în paralel de mai multe persoane care spuneau că reprezintă diferite instituţii ale Direcţiei Sanitare municipale şi naționale. Am stabilit să ne întâlnim la sediul OGA-MB peste 10 zile, cu buletinele de analiză prelucrate şi să discutăm cauzele producerii acestui fenomen. Când m-am reîntors la comisia internaţională, am discutat cu un reprezentant din URSS şi din Japonia despre situaţia nouă apărută la forajele de mare adâncime (circa 200 m) de pe teritoriul Bucureştiului, iar aceşti specialişti m-au informat că fenomenul trebuie să se producă la toate structurile acvifere (de mică, medie şi foarte mare adâncime). Ca să mă conving am început investigaţia numai sub aspectul verificării creşterii gradientului termic pe mai multe categorii de foraje aflate în monitorizare la acea vreme. Fenomenul s-a confirmat, apa subterană a cunoscut o încălzire bruscă față de normal, dar cu alte valori faţă de cele identificate în zona Primăverii.
Specialiştii sovietici şi japonezi au ţinut ca în mod neoficial, să mă avertizeze că este posibil să se producă şi o modificare în rău a calităţii apei, în sensul în care vor apărea în foraje diverse metale grele, gaze foarte nocive şi că trebuie să luăm măsuri speciale de protejare a consumatorului direct. Analizele efectuate de toţi cei care ne-am implicat în cunoaşterea acestui fenomen, au confirmat spusele specialiştilor străini, dar explicarea fenomenului de către somităţile sovietice şi japoneze au avut mai multe variante, unele chiar contradictorii. Astfel, creşterea temperaturii apei ar fi pusă fie pe seama frecării straturilor de roci în zona faliilor, fie pe o emisie termică din zona profundă a scoarţei pe aliniamentul faliilor, aceasta interceptând şi disipându-se în roci şi în toate acviferele întâlnite. Interesante sunt consecinţele care ar putea afecta acviferele. Creşterea temperaturii apei peste valoarea normală naturală, măreşte gradul de dizolvarea al mineralelor din granula de rocă de către apă şi asigură o mai mare dispersie a acestora în acvifer. În aceste condiţii este de aşteptat ca să se intensifice în zona localităţii Izvoarele creşterea mineralizării apei, a conductivităţii electrice, o modificare a pH-ului, o creştere continuă a concentraţiei unor cationi şi anioni specifici mediului permeabil, creşterea concentraţiei în gazele rezultate din reacţiile chimice şi din dizolvări. Aceste fenomene sunt în general vizibile şi uşor de identificat fie de consumator, fie de cei care monitorizează această resursă de apă. Aceste modificări calitative ale acviferului pot afecta însă starea de sănătate a consumatorului direct (om, animal sau plantă), fie pe termen scurt, mediu sau lung, dacă apa este consumată ca atare şi identificată de utilizator că şi-a modificat parametrii calitativi, în condiţiile în care nu se asigură surse de apă alternative sau complementare. Cel mai periculos fenomen care se poate produce însă, dar care nu poate fi vizibil sau identificat cu uşurinţă, este migrarea ascendentă, pe verticală, respectiv pe liniile de falie a gazelor conţinute în unele roci situate în zonele profunde. Acestea au caracter foarte nociv, se dizolvă în cea mai mare parte în apă, contaminând acviferele cu cele mai perfide componente chimice (oligoelemente) greu şi costisitor de depistat cu aparatura simplistă care este în dotarea celor mai multe laboratoare de hidrochimie. Soluția apă-gaz toxic intră în reacţie cu roca magazin şi dau elemente noi, nespecifice acviferului, dar care în cele mai multe cazuri au un efect toxico-nociv foarte grav fie pe termen scurt fie pe termen mediu pentru sănătatea utilizatorului direct al apei. Specialistul japonez îmi vorbea de apariţia unor noi maladii sau boli, necunoscute şi necatalogate, dar deosebit de agresive asupra sănătăţii omului, dar mai ales la copii şi tineri, în zonele unde se produc seisme, la majoritatea populaţiei care se alimentează cu apă din subteran.
Cred că acesta este fenomenul cel mai îngrijorător asupra căruia autorităţile naţionale, judeţene și locale trebuie să-i acorde cea mai mare atenţie, respectiv să asigure o monitorizare adecvată a calităţii surselor de apă din subteran şi să informeze corect cetăţeanul. Iată că în localitatea Izvoarele, în urma testelor de fracturare hidraulică care s-au făcut în zonă, acest fenomen începe să se deruleze cu intensităţi variabile, dar din ce în ce mai mari de la un strat acvifer la altul (de medie adâncime şi mică adâncime), iar autorităţile care au acceptat producerea acestui dezastru stau contemplative. Nu este corect ca unii, puţini la număr, să facă profituri uriaşe pe seama agresării dreptului la viață şi sănătate a populației locale, populaţie care va sărăci din ce în ce mai mult de la o zi la alta. Factorii implicaţi, cât şi cei vinovaţi în producerea acestui dezastru trebuie să răspundă nu numai în faţa localnicilor, dar şi în faţa tuturor cetăţenilor din România şi să asigure toate elementele compensatorii comunităţilor umane afectate. Poate aşa se vor deştepta din goana după profituri şi vor realiza că nu este de glumit cu structurile subterane ale pământului.
Mircea Vintilescu

Tunurile lui Ponta de la Izvoarele

ATENȚIE ROMÂNI! FENOMENUL IZVOARELE A PRODUS DEJA PRIMII MUTANŢI UMANOIZI

Am avut ocazia să ascult comunicatul dat publicităţii de Ministrul Cercetării în legătură cu investigarea fenomenelor produse în localitatea Izvoarele din judeţul Galaţi, respectiv despre cauza sutelor de cutremure de suprafaţă care au avut loc în acest spaţiu. Concluzia expunerii a fost sintetizată de Premier, acesta reliefând că pe baza unor ”date ştiinţifice de necontestat”, cauza acestor fenomene seismice este TECTONICĂ şi nu are nimic comun cu activităţile desfăşurate de om în acest spaţiu.

images (3)

Ca om de ştiinţă cum încă mă consider, mă întreb cum pot nişte oameni lipsiţi de simţul responsabilităţii asupra adevărului ştiinţific să facă asemenea afirmaţii în situaţia când nu prezintă nici un argument ştiinţific în favoarea disertaţiilor afirmate. Pentru că m-a preocupat acest caz, am început să mă documentez ceva mai atent, respectiv să văd dacă acest lucru s-a mai produs şi în alte locuri pe glob şi mai ales în ce condiţii. Surpriza a fost mare când am aflat că acest fenomen s-a produs şi pe alte meleaguri, respectiv în SUA, în Australia şi în Europa sud-vestică. În SUA când au început să se producă aceste microseisme însoţite şi de zgomote în subteran, nu se făceau nici un fel de exploatări de zăcăminte din subteran (nici hidrocarburi şi nici minereuri solide) în zona cu pricina. Pentru că populaţia contribuabilă s-a panicat grav, guvernul american a finanţat o investigare foarte serioasă, investigare la care au participat numeroase categorii de specialişti din mai multe domenii. În urma investigaţiilor întreprinse s-a ajuns la următoarele concluzii:

images (4)

• Fenomenul este ciclic, adică se repetă la intervale neregulate de timp cu aceiaşi formă şi intensitate de manifestare;
• Cauzele producerii acestui fenomen nu au putut fi găsite şi nici nu au putut fi explicate, acesta rămânând un caz de studiu şi pentru viitor, el fiind botezat sub numele de TUNURILE LUI SENECA;
• Investigările asupra dinamicii fenomenelor tectonice din zonă nu au fost concludente, iar CAUZELE TECTONICE AU FOST TOTAL EXCLUSE.

Iată un model de comunicat ştiinţific, în care nişte specialişti care ţin la cartea lor de vizită nu se dau în stambă după cum doreşte politicul sau administraţia. Cunoscând bine cum funcţionează în condiţii de sărăcie investigaţiile ştiinţifice din ultimii ani din România îmi pun în mod firesc mai multe întrebări:

• Ce argumente ştiinţifice au adus specialiştii consultanţi (geologi, seismologi, din domeniul protecţiei mediului, al exploatărilor de hidrocarburi etc.) în favoarea susţinerii teoriei că fenomenul produs este o cauză tectonică naturală, în condiţiile în care nu au fost monitorizate în mod sistematic (aşa cum se impunea), nici un element legat de componenţii de interes ai factorului tectonic? Răspunsul este simplu: NIMIC NU SE ŞTIE CORECT, nici măcar cantităţile de apă injectate în sol de la sonda care funcţionează în imediata apropiere a localităţii.

• Ce date comparative au avut la dispoziţie aceşti ”specialişti” pentru a demonstra că acest fenomen nu este generat de om, ci el este de produs în mod natural? Răspunsul este iar acelaşi, adică NIMIC.
• Cum s-a modificat dinamica tectonicii straturilor litologice în zonă, respectiv de la ce s-a plecat înaintea declanşării acestui fenomen și unde s-a ajuns cu modificările de tectonică a straturilor? Păi dacă nu s-a investit nimic în monitorizarea elementelor de dinamică a tectonicii din zonă, cum se pot face analize comparative care pot duce la concluzia că s-ar fi modificat tectonica acestui spaţiu?.
• Ce specialişti au semnat acest raport şi pe baza căror date?

Analizând numai aceste minime întrebări poţi lesne să înţelegi că nu este vorba despre o analiză ştiinţifică care să ducă la concluziile enumerate de penibilul ministru, ci ar putea fi vorba doar despre nişte păreri sau ipoteze de lucru, dar toate lipsite de argumentaţia ştiinţifică necesară. Mă întreb cum nişte ”specialişti” pot face asemenea afirmaţii fără a avea argumentul datelor ştiinţifice? Oare nu ţin cu nimic la cartea lor de vizită, la probitatea lor profesională (dacă o mai au), sau măcar la rangul pe care l-au dobândit? Iată că prostituţia ştiinţifică o practică atât politicul cât şi unii ”specialişti” ajunşi în funcţii de răspundere aşa cum au ajuns şi unii politicieni sau înalţi funcţionari sau demnitari ai statului să deţină diplome de DOCTORI ÎN ŞTIINŢE, adică prin PLAGIAT, HOŢIE ŞI IMPOSTURĂ.

images (5)images (6)

images (7)

images (8)

Fenomenul de la Izvoarele a generat aceşti MUTANŢI UMANOIZI nu numai în rândul politicului, dar şi în rândul unor ”oameni de ştiinţă” dispuşi să-şi apere funcţia prin tot felul de compromisuri care nu numai că-i DEZONOREAZĂ, dar le şi anulează statutul la care au ajuns pe toate aceste căi necinstite. Interesant este că aceste afirmaţii publice făcute fără nici un fel de acoperire cu date certe, sau bazate pe investigaţii ştiinţifice nu foloseşte nimănui. Populaţia afectată din zonă nu se va linişti, investigările necesare care trebuie făcute nu se vor mai face şi nimeni nu va înţelege nimic din acest lucru. A trebuit să apară fenomenul Izvoarele ca să constatăm că şi în lumea ştiinţifică, cu largul sprijin al politicului au apărut mutanţii sau pupi-n...iştii mutanţi care dezonorează prin afirmaţiile lor toată şcoala românească. Faţă de această nouă categorie de mutanţi trebuie să acţionăm rapid. Trebuie să-i cerem ministrului de resort să dea publicităţii raportul care a stat la baza afirmaţilor făcute, să vedem cine l-a întocmit şi semnat, iar apoi comunitatea ştiinţifică din România să-i înnobileze pe aceştia şi cu titlul de MUNTANT ŞTIINȚIFIC pe lângă toate celelalte titluri dobândite fără sudoarea muncii şi a responsabilităţii care trebuie să-l caracterizeze pe un adevărat specialist. Oare nu era mai cinstit să spunem şi noi clar ca americanii că nu cunoaştem încă cauza acestui fenomen pe care ar trebui să-l botezăm TUNURILE LUI PONTA DE LA IZVOARELE?

Mircea Vintilescu (sursa: Facebook)

Farsa cu eco-anarhiştii

ADEVĂRATELE CONSECINŢE DESPRE FARSA CU ECO-ANARHIŞTII

Guvernul, toată clasa politică, mulţi jurnalişi cu pretenţii din media românească, marile companii multinaţionale, dar mai ales serviciile de informaţii din România îşi manifestă tot mai vehement îngrijorarea faţă de amplificarea mişcărilor de tip eco-anarhist din ultimul timp, mişcări la care participă cu precădere foarte mulţi tineri. Îngrijorarea celor enumeraţi este dată de faptul că această mişcare de tip eco-anarhist va ”STRÂMBA LUPTA DREAPTĂ” a actului de guvernare a clase politice în ”promovarea binelui pentru ţară şi popor”.

Ca cetăţean plătitor de taxe şi impozite trebuie ca şi eu să mă îngrijorez şi chiar să iau atitudine faţă de acest lucru. Dar analizând în mod corect înţelesul şi mai ales semnificaţia acestor cuvinte şi modul cum sunt ele atribuite diferitelor grupuri sociale, unor ONG-uri sau pentru unii cetăţeni care demonstrează paşnic, constat cu o mare stupoare, dar şi cu mult dezgust că lucrurile nu stau chiar aşa. În dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), următorii termeni sunt explicaţi şi prezentaţi cu înţelesurile oficiale de:

Anarhic, -ă adj. Care se referă la anarhie, care este propriu anarhiei, care duce la anarhie. Organizaţie extremistă anarhică – care dovedeşte indisciplină, dezorganizat, haotic.

Anarhie s.f. 1. Stare de dezorganizare, de dezordine, de haos într-o ţară, într-o instituţie etc. 2. Atitudine de indisciplină, nesupunere a individului faţă de legi sau faţă de o colectivitate organizată.

Anarhism s.n. 1. Ideologie socială şi mişcare social-politică extremistă, care neagă necesitatea autorităţii statale şi formele de organizare ale statului, ordinea şi disciplina socială în general, proclamând dreptul individului la o libertate neîngrădită.

Ecologie s.f. Ştiinţa care se ocupă cu studiul interacţiunii dintre organisme şi mediul lor de viaţă (bionomie).

images (1)

Încercând să compun aceste cuvinte ar rezulta că ANARHIŞTII sunt reprezentanţii unei organizaţii extremiste sau a unei mişcări social-politice extremiste, ce au o atitudine de indisciplină şi nesupunere faţă de legile şi formele de organizare ale statului, aducând atingeri la ordinea şi disciplina socială.

Asociind la acest cuvânt şi termenul ECO rezultă ECO-ANARHISMUL reprezentat prin ecoanarhişti care sunt grupaţi într-o organizaţie sau mişcare extremistă (a se înţelege chiar teroristă), care pentru binele mediului de viaţă al unor organisme (animale sau plante), proclamă nesupunerea individului faţă de legile şi formele de organizare ale statului, aducând atingeri la ordinea şi disciplina socială. S.R.I. a difuzat acestă informaţie despre eco-anarhiştii care sunt reprezentaţi de persoanele care participă în fiecare duminică la mitingurile de protest, informaţie care a fost preluată ca atare de politic, media şi alte organizaţii fără a încerca să vadă dacă această etichetare a manifestanţilor sau protestatarilor este reală sau nu. Această etichetare făcută de S.R.I. asupra demonstranţilor mie mi se pare ca fiind foarte gravă, ea necesitând pregătirea din partea autorităţii statului a unor măsuri de represiune care să ducă la distrugerea totală a acestei organizaţii sau mişcări extremiste. Prin urmare, termenul de eco-anarhist nu a fost utilizat întâmplător, el trebuind să pregătească o represiune pe măsură asupra tuturor demonstranţilor care se opun proiectului Roşia Montană, a explorării şi exploatării gazelor de şist, sau a altor proiecte care vor mai fi anunţate de Guvern. În realitate, demonstranţii nu militează cu nimic asupra ”binelui mediului de viaţă al organismelor”, deci nu au nimic comun cu termenul ECO, ei din contră, cer cu vehemență ca aceste proiecte să fie supuse actelor de reglementare existente în legislaţia aflată încă în vigoare, iar pentru promovarea acestor proiecte să nu se practice derogări injuste de la legislaţia existentă privind anumite obligaţii ale investitorului asupra mediului înconjurător, deci nu au nimic cu promovarea atitudinilor anarhice. EI CHIAR CER RESPECTAREA CU RIGUROZITATE A LEGII. Faptul că aceşti oameni cu un înalt simţ civic demonstrează paşnic împotriva nerespectării culmea tocmai de către Guvern şi în general de către toată clasa politică a ţării a legislaţiei în promovarea unor proiecte cu impact semnificativ asupra mediului înconjurător, asupra vieţii, sănătăţii, libertăţii şi nivelului de trai al oamenilor şi comunităţilor umane din zonele viitoarelor locaţii ale investiţiilor, demonstrează fără tăgadă că nerespectarea legii vine chiar din zona politicului şi a Guvernului.

images (2)

Paradoxal, S.R.I. pentru a masca această atitudine anarhică a guvernanţilor şi a politicienilor, dar şi pentru a pregăti înăbuşirea mişcărilor de protest împotriva atitudinilor anarhice ale întregii conduceri a ţării, a căutat să introducă în mod diversionist termenul sau eticheta de ECO-ANARHIŞITI asupra demonstranţilor care demască prin atitudinea lor ANARHIA ÎN ACTUL DE GUVERNARE A POLITICULUI, care culmea EL NU RESPECTĂ LEGEA EXISTENTĂ, ADUCÂND ATINGERI GRAVE PRIN ACEASTA LA ORDINEA ŞI DISCIPLINA SOCIALĂ.

Consider că este foarte grav ceea ce se întâmplă astăzi cu întreaga noastră clasă politică care practică pe faţă ACTUL ANARHIC DE GUVERNARE, dar mul mai grav mi se pare atitudinea tăcută faţă de acestă etichetare a intelectualităţii din România, pătură care ar trebui nu numai să sesizeze utilizarea necorespunzătoarea a termenului de ECO-ANARHIST, dar mai ales asupra sistemului anarhic pe care se bazează actul de guvernare actual în ţară. Surprinzător de jenant este faptul că jurnalişti de frunte au preluat şi utilizat necorespunzător acest termen în materialele pe care le publică în media. Este de neacceptat acest lucru care îi dezonorează total. În loc să pună mâna pe dicţionar şi să vadă (dacă chiar nu ştiau) ce înseamnă acest cuvânt de ECO-ANARHIST, ei se alătură slugarnic politicii injuste practicată de S.R.I. şi mai ales de Guvernul şi Parlamentul actual al României.

Ca să putem împiedica dezvoltarea dezordinii şi a bunului-plac în România, consider că este absolut necesar ca domnul Liviu Maior să ceară scuze publice întregului popor român care a fost jignit grosolan prin această afirmaţie făcută de structurile S.R.I., apoi ca societatea civilă, utilizând toate canalele şi mijloacele de comunicare să ceară Guvernului şi întregii clase politice SĂ ÎNCETEZE CU PROMOVAREA ANARHISMULUI ÎN POLITICĂ, SĂ RESPECTE LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE ŞI MAI ALES DIRECTIVELE EUROPENE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR.

Trebuie să solicităm OPOZIŢIEI TĂCUTE din Parlamentul României să ia atitudine faţă de această deviaţie a USL pentru ca actul de guvernare să se desfăşoare numai în spiritul şi în numele legii şi de a sancţiona această abatere a guvernanţilor de la normele corecte de conducere a ţării. Dacă vom amâna acest demers, consider că România va intra într-un mare declin al dezvoltării democraţiei, iar întreaga ordine socială va avea de suferit mulţi ani în viitor. Fac acest APEL CĂTRE TOŢI CETĂŢENII ROMÂNIEI atât pentru respectarea dezideratului de libertate şi democraţie al tutor celor care au murit în decembrie 1989 pentru această cauză, cât mai ales în numele tinerilor, al copiilor şi nepoţilor noştri care trebuie să se dezvolte şi să se afirme într-un mediu ospitalier şi un climat social adecvat cerinţelor şi normelor civilizaţiei europene la care cu toţi am aderat.

Mircea Vintilesu (sursa: Facebook)

Militantul voluntar

Vă rog citiţi şi distribuiţi acest episod demn de filmele cele mai proaste, dar adevărate. S-a întâmplat în  România (este vorba de MARIA OLTEANU - MILITANT VOLUNTAR împotriva gazelor de şist şi nu numai), la ora 11:30, la Piaţa Rosetti.

Este extrem de grav ce se întâmplă. Se încearcă cu orice preţ să se descurajeze orice acţiune legată de oricine ar vrea să ne sprijine. Metodele de intimidare ale "băieţilor cu ochi albaştri" devin din ce în ce mai agresive şi mai penibile.

Detaliile poveştii sunt foarte importante! M-am întâlnit cu o persoană (care doreşte să rămână anonimă) care dorea să facă o donaţie directă pentru campania anti-fracturare (persoana nu a dorit să facă donaţia în conturile indicate, de teama unor eventuale represiuni asupra donatorilor, lucru pe care mi l-a mărturisit pe Facebook). Persoana nu locuieşte în Bucureşti ci într-o ţară vorbitoare de limbă germană. După ce a scos banii de la bancă şi mi-a înmânat donaţia, am rămas să mai discutăm câte ceva. Cum stăteam noi aşa, în faţa unui restaurant cu autoservire care este închis sâmbăta şi duminica, apăru un individ (cu o faţă dubioasă) care ne-a făcut semn ca e cineva care ne urmăreşte. Ne-am întors şi am văzut un alt individ care patrula suspect. În secunda a doua, de pe o altă străduţă, apăru un bătrânel cu pălărie, bine îmbrăcat care s-a oprit glonţ între noi. Abordarea a fost, atenţie, în limba germană: Bitte, was macht ihr hier? (Ce faceţi aici, vă rog?) Persoana cu care eram a răspuns natural tot în limba germană... stăm de vorbă. Am întrebat şi eu, tot în germană, care este problema lui de întreabă? Răspunsul a venit în limba engleză (probabil i se epuizaseră cunoştinţele de limbă germană): You know, you are in Romania, there are rules here, you cannot just stand like this here, in front of the restaurant (Cum spuneam mai deveme, restaurantul cu pricina era închis).

Eu deja m-am impacientat şi l-am rugat să circule, că ne deranjează, că altfel sun la poliţie, dar tipul a început să pună şi mâna pe mine. Deja trecuse la limba română, între timp. Zice: "Poliţia sunt eu!" Persoana donatoare a început să intre şi ea în panică şi a încercat să i se adreseze cât se poate de binevoitor. S-au lansat într-o discuție despre tinerii din ziua de azi şi dspre moravurile lor (scenă suprarealistă). Între timp, când interlocutorul tot îşi punea mâna pe umărul meu, bătrânul filator încerca să îmi dea eşarfa care acoperea insigna cu mesaj clar anti-fracturare, eşarfă care îi acoperea parţial insigna. Până la urmă am reuşit să o conving pe persoana donatoare să plecăm de acolo, pentru că este o încercare penibilă de intimidare.

images

Concluzia mea, după ce am analizat tot evenimentul, a fost ca această mişcare a fost făcută să descurajeze şi să intimideze aceasta persoană donatoare, pe care au simţit-o de la început că se teme. Metoda, ca de altfel şi personajele alese, este una demnă de filmele cu "spionaj" ale răposatului Sergiu Nicolaescu. Am discutat cu persoana donatoare, care a plecat foarte răvăşită şi vădit intimidată de la această întâlnire şi sper că a înţeles că e o metodă penibilă şi periculoasă, menită să îmi arate că ”organele” ştiu tot ce fac (faza cu abordarea iniţială a bătrânului în limba germană – amândoi vorbim limba germană).

Am pus aceasta poveste pe Facebook, poate daţi şi voi share, să vadă cât mai multă lume la ce s-a ajuns cu represiunea, cu acţiunile care fac parte dintr-un lung şir, începând cu blocarea unui tren în care erau oameni care trebuiau să ajungă la Moşna şi până la un protest anti-prospecţiuni şi pornirea apoi în trombă a trenului, fără avertizare şi lăsarea pe peron a doi oameni care mergeau la întâlnire. Asta după cele 6 filtre de poliţie menite să întârzie ajungerea autocarelor plecate din Bucureşti şi Pungeşti (cică şi ieşenii au avut probleme, chiar au avut mai multe filtre) după bătaia primită de liderii protestelor de la Braşov, amenzi de zeci de mii de lei trimise în toate oraşele ţării protestatarilor care nici măcar nu au fost legitimaţi la protest, după afacerea luneta (incidentul cu maşina ministrului Barbu) în care oameni nevinovaţi sunt ameninţaţi, după ce directorul Institutului de Geologie a fost concediat pentru că a spus adevarul despre geologia zonei proiectului RMGC, după ce 4 profesori care şi-au exprimat dezacordul faţă de proiectul RMGC nu au mai fost chemaţi în comisiile Ministerului Culturii, unde activaseră până acum, după legea insolvenţei şi prevederea ei total abuzivă îndreptată evident către Realitatea TV (singurul post central care vorbeşte încă despre gazele de şist şi proiectul RMGC, după cazul Papici, după folosirea forţei pentru a intra în nişte oameni paşnici, neînarmaţi, care nici nu blocau şoseaua la Pungeşti şi multe alte abuzuri ale jandarmeriei din acea zi... Cine refuză să vadă şi mai ales refuză să se opună tăvălugului dictaturii pe cale să pună stăpânire pe această ţară?

Oameni buni, se întâmplă lucruri incredibile în România ultimelor săptămâni. Statul poliţienesc totalitar se instalează încet dar sigur iar Romania doarme încă în papuci, la telenovele! Dacă ignoraţi să vedeţi această realitate, în această ţară se va instala dictatura. Mă rog, ea este deja în funcţiune.

Mircea Vintilescu (sursa Facebook)