Showing posts with label TERMENI ŞI EXPRESII. Show all posts
Showing posts with label TERMENI ŞI EXPRESII. Show all posts

Impact politic semnificativ

Impact politic semnificativ = efectele cuantificabile asupra părţilor interesate considerate ca fiind importante prin aplicarea criteriilor referitoare la dimensiunea şi caracteristicile politicilor promovate de către o organizaţie, sau referitor la caracteristicile anumitor programe de acţiune şi/sau al aspectelor semnificative derulate, avându-se în vedere schimbările preconizate a se produce pentru îndeplinirea integrală şi la timp a ţintelor şi obiectivelor propuse.

019

Impact politic

Impact politic = efect cuantificabil pozitiv sau negatuv al politicilor desfăşurate de către o organizaţie asupra părţilor interesate.

018

Organism competent

Organism competent = for naţional, regional, local, sau modul component al unei organizaţii care a fost desemnat pentru a îndeplini programele de acţiune angajate, pentru realizarea integrală şi la timp a ţintelor şi obiectivelor care stau la baza politicilor derulate.

017

Partea interesată

Parte interesată = persoană, grup de persoane, sau reprezentanţi ai autorităţilor, interesată sau afectată pozitiv sau negativ de performanţa polticilor promovate de către o organizaţie.

016

Aspecte semnificative ale politicii derulate

Aspecte semnificative ale politicii derulate = acele activităţi, produse şi/sau servicii rezultate în urma derulării programelor de acţiune care au sau pot avea un impact semnificativ asupra sistemului de interacţiune cu părţile intersate, respectiv cu anumite comunităţi sau grupuri ale colectivităţilor umane.

015

Aspecte politice

Aspecte politice = elemente ale activităţilor, produselor şi/sau serviciilor rezultate în urma desfăşurării sau derulării în cadrul unui interval de timp bine definit a programelor de acţiune şi efectul sistemului de interacţiune al acestora cu părţile interesate, respectiv cu anumite comunităţi sau grupuri ale colectivităţilor umane.

14

Program de acţiune

Program de acţiune = formularea şi descrierea amănunţită şi clară a măsurilor, mijloacelor şi acţiunilor care trebuiesc întreprinse sau planificate, inclusiv a responsabilităţilor care sunt necesar a fi asumate, pentru atingerea integrală şi la timp a ţintelor şi obiectivelor propuse a fi îndeplinite.

12

Îmbunătăţirea performanţei politicilor promovate

Îmbunătăţirea performanţei politicilor promovate = activitatea de evaluare, concomitent cu aplicarea măsurilor corective, în procesul de amplificare continuă a rezultatelor cuantificabile privind programele de acţiune şi aspectele politice derulate, în funcţie de angajamentele şi cerinţele formulate iniţial privind îndeplinirea integrală şi la timp a ţintelor şi obiectivelor care stau la baza politicilor enunţate.

11 

Management

Management = acţiune conştientă şi responsabilă prin care se recurge la aplicarea unui set coerent de principii, reguli, cunoştiinţe, metode, tehnici şi instrumente care necesită a fi utilizate pentru planificarea, demararea, desfăşurarea şi finalizarea cu succes al unui proiect, acţiuni sau activităţi.

Meeting

Performanţă politică

Performanţă politică = rezultatele desprinse din monitoringul managementului programelor de acţiune şi aspectelor politice derulate pentru atingerea ţintelor şi a obiectivelor politice propuse a fi promovate faţă de angajamentele şi cerinţele formulate iniţial.

09 

Monitoring

Monitoring = activitatea conştientă şi responsabilă care se desfăşoară în mod sistematic, cu metodologii şi tehnici unitare, pentru supravegherea strictă a evoluţiei în timp a caracteristicilor şi parametrilor unei activităţi, al unui fenomen sau corp, pentru elaborarea de diagnoze şi evaluări asupra dinamicii domeniului investigat.

08

Ţinte de etapă

Ţinte de etapă = formularea clară a cerinţelor detaliate şi a timpului de derulare a etapelor de acţiune propuse a fi promovate, prin care se evaluează periodic performanţele care se desprind din ţintele majore enunţate, acestea necesitând a fi riguros monitorizate, analizate şi eventual corectate pentru asigurarea finalizării cu succes, integral şi la timp a acestora.

07

Ţinte majore

Ţinte majore = formularea clară a cerinţelor detaliate şi a timpului de derulare a etapelor programelor de acţiune propuse a fi promovate, prin care se evaluează periodic performanţele care se desprind din obiectivele derivate enunţate, acestea necesitând a fi riguros monitorizate şi analizate pentru asigurarea finalizării cu succes a obiectivelor stabilite.

06

Obiective derivate

Obiective derivate = formularea clară a ţelurilor sau a scopurilor care se desprind din obiectivul principal prin care se asigură finalizarea cu succes al unui segment din cadrul politicilor propuse a fi promovate, pentru eliminarea unor disfuncţionalităţi existente ce afectează progresul unor comunităţi sau colectivităţi umane, dar prin care se asigură progresul general al societăţii, acestea necesitând a fi foarte bine definite şi prognozate ca perioade de derulare în timp.

05

Obiective principale

Obiective principale = formularea clară a ţelurilor sau a scopurilor care se desprind din obiectivul general, prin care se asigură finalizarea cu succes a unui segment din cadrul politicilor propuse a fi promovate pentru eliminarea unor disfuncţionalităţi existente ce afectează progresul întregii societăţii, acestea necesitând a fi foarte bine definite şi prognozate ca perioade de derulare în timp.

04

Obiectiv general

Obiectiv general = formularea clară a scopului general al politicilor care urmează a fi promovate de către o organizaţie, pentru eliminarea disfuncţionalităţilor existente şi de asigurare a progresului continuu al întregii societăţi, acesta necesitând a fi foarte bine definit şi prognozat ca perioadă de derulare în timp.

03

Politică

Politică = formularea intenţiilor şi principiilor de acţiune a unei organizaţii, în raport cu performanţa generală actuală şi anterioară manifestată la nivelul comunităţilor sau a colectivităţilor umane, prin care se stabileşte cadrul activităţilor propuse a se derula într-o anumită perioadă de timp, concomitent cu elaborarea şi definirea clară a obiectivelor şi a ţintelor propuse a fi atinse în vederea eliminării disfuncţionalităţilor existente şi de asigurare a progresului continuu al întregii societăţi.

 01 02