Avem o clasă politică venită dintr-un rural medieval cam de mult apus!

Cetăţenii români sunt conduşi de oameni veniţi dintr-un rural medieval uitat de lume. Aceştia au cultul lopeţii sau al coasei, ei nu au mai fost pe la facultăţile moderne şi nici nu au învăţat după manualele sfârşitului de secol XX, ci au luat meditaţii de la bunicii lor, probabil în zilele de iarnă grea, stând la gura sobei.

Ne putem mândri cu politicieni care ştiu perfect istoria medievală a României (Premierul Mihai Răzvan Ungureanu) şi pentru că numai atâta ştiu, doresc cu toată fiinţa lor să ne introducă într-un sistem de organizare socială, iar ca nivel de trai, în epoca medievală.

Avem o clasă politică contemporană cu Vlad Ţepeş, care nu are suficientă carte pentru a cunoaşte progresele tehnice care s-au făcut în domeniul întreţinerii drumurilor şi al spaţiilor de intravilan pe timp de iarnă sau de vară caniculară. Ei ne dojenesc că nu ies bătrânii satelor la lopată să dea zăpada. Tot ei chinuie o armată de jandarmi pe care îi obligă să intre în acţiune cu lopeţile pentru deszăpezirea satelor, a drumurilor sau a utilajelor terasiere împotmolite pe drumurile ţării.

Dacă aceşti politicieni ar fi dat banii nu pe achiziţionarea de lopeţi care au o eficienţă egală cu zero şi ar fi achiziţionat utilajele moderne, acţionate de mototractoraşe, ar fi avut o eficienţă de o sută de ori mai mare şi s-ar fi economisit peste 50% din banii alocaţi pentru lopeţi. La aceşti oameni crierul a rămas cu mult în urmă faţă de cerinţele postului pe care îl ocupă.

Avem o administraţie locală mai redusă mintal faţă de toată clasa politică, ei probabil că acum au ieşit din amnezia timpurilor lui Gelu, Menumorut sau Basarab. Aceşti imbecili de primari împreună cu tot aparatul de consilieri se declară neputincioşi şi biruiţi de vicisitudinile viscolului, dar nu gândesc nici o clipă să-şi dea demisia pentru că nu se pricep la nimic. Posturile sunt bine plătite din buzunarul cetăţeanului şi nu merită să se întoarcă la cazma şi la coasă.

Avem miniştri care au luat masteratul sau chiar doctoratul în hoţie şi înşelătorie. Avem o justiţie care se autosesizează numai la comandă politică, dar se face că nu vede marea hoţie care se face din bugetul ţării. Este bine plătită, are pensii grase şi mai beneficiază şi de protecţie specială fără a fi trasă la răspundere pentru tot ce nu face.

Pe toate aceste gunoaie la care se mai pot adăuga şi mulţi alţi funcţionari, cetăţeanul român îi plăteşte regeşte şi tot nu le ajunge. Dacă nu fură câte ceva din avuţia statului parcă nu simt că au funcţie de demnitari.

Am avut ocazia să fac toate aceste constatări în aceste zile, când a nins ceva mai abundent peste zona sudică a ţării. Acum am putut vedea adevărata faţă a birocraţiei româneşti; acum au ieşit la vedere hoţiile de bani pentru acţiunile imaginare de deszăpezire; acum s-au evidenţiat calităţile non-manageriale ale celor puşi să ne conducă. Acum a ieşit la suprafaţă putregaiul puterii şi opoziţiei româneşti. Acum vedem ce forţă de nimic are presa care trece foarte uşor peste faptul că avem peste 100 de morţi prin hipotermie, mii de oameni care au rămas mai mult de 50 de ore înzepeziţi pe drumurile ţării, fără hrană, fără apă şi căldură. Mii de oameni suferinzi, care nu au putut beneficia de o minimă asistenţă medicală. Şi poate peste un milion de oameni care timp de peste 14 zile au fost blocaţi în propriile sate, lipsiţi de curent electric, de căldură, de apă, de hrană, de medicamente etc.

Aceste lucruri se încearcă să fie date căt mai rapid uitării, mai ales că vin alegerile locale şi aceşti incompetenţi de conducători au aspiraţii mari. Adică unii vor să fie realeşi sau să candideze pe funcţii mai mari. Dacă cetăţeanul român încearcă să uite aşa ceva se va alege praful şi pulberea de el, de comunitatea în care trăieşte şi de toată ţara. Toţi aceşti incompetenţi trebuie să răspundă pentru toţi morţii, dar mai ales pentru disfuncţiile aduse oamenilor şi localităţilor sinistrate. Cred că este o datorie de onoare a fiecărui ONG de a acţiona în justiţie pe toţi aceşti făptuitori de chinuri, durere şi suferinţă propriilor semeni care cu multă încredere i-au investit în funcţii de conducere.

Pentru a le aduce aminte politicienilor, guvernanţilor, autorităţilor centrale şi locale că trăim totuşi în mileniul III şi în secolul XXI, când tehnica a înlocuit lopata din perioada medievală, îmi permit să anexez trei filmuleţe, care să îi deştepte şi să-i aducă la zi cu dotările pe care trebuiau să le aibă, dar mai ales cu modul în  care ar fi trebuit să acţioneze. Nu pot să le urez vizionare plăcută, ci pot să le spun, fără să greşesc, că locul lor este la lada de gunoi a istoriei.

 

 

Mircea Vintilescu

Comunicat MEUR – 18 februarie 2012

@@@sigla MEUR Mica

Referitor la materialul redactat de Asociaţia Profesioniştilor în Protecţia Mediului şi postat de Mişcarea Euro-Civică Română intitulat „ASEDIUL BĂRĂGANULUI CONTINUĂ - SUNTEM PREGĂTIŢI PENTRU URMĂTOARELE DEZASTRE ÎN URMA VISCOLULUI DIN LUNA FEBRUARIE?” privind avertizarea producerii unor posibile inundaţii în zonele de intravilan ale unor aşezări umane afectate de efectele viscolului, solicităm ca ONG-urile să se solidarizeze demersului făcut de noi, prin care am adus la cunoştiinţă autorităţilor publice centrale şi locale efectele impactului negativ care poate afecta viaţa, sănatatea şi bunurile materiale ale oamenilor din aceste localităţi.

http://miscareaeurocivicaromana.blogspot.com/2012/02/asediul-baraganului-continua.html

Solicităm totodată o solidarizare pentru a deveni parte alături de APPM şi MEUR privind acţionarea în justiţie a acestor autorităţi care au fost informate de noi cu mult timp înaintea producerii acestor dezastre, pentru ca în conformitate cu prevederile din LEGEA NR. 265 DIN 29 IUNIE 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, Art. 5. – „Statul recunoaşte oricărei persoane dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic, garantând în acest scop”:

"d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizaţiilor pentru protecţia mediului, autorităţilor administrative şi/sau judecătoreşti, după caz, în probleme de mediu, indiferent dacă s-a produs sau nu un prejudiciu;

e) dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit."

Prin acest demers vrem să atragem atenţia tuturor autorităţilor cât mai ales Guvernului Român că respectarea legilor şi mai ales a drepturilor cetăţenilor nu reprezintă o glumă, că în această situaţie vor fi direct răspunzători pentru ineficienţa de care dau dovadă. Asigurăm pe această cale pe toţi cetăţenii din localităţile afectate de viscol că SOCIETATEA CIVILĂ din România este permanent alături de ei şi va lupta cu toate mijloacele legale pentru a le asigura protecţia de care au nevoie.

Preşedintele Consiliului Director MEUR,

Mircea Vintilescu

Sălile de cursuri MEUR

002 pc001 pc003 pc

004 pc005 pc006 pc

012 pc007 pc008 pc 010 pc011 pc

Asediul Bărăganului continuă!

clip_image002

A s o c i a ţ i a P r o f e s i o n i ş t i l o r  î n P r o t e c ţ i a M e d i u l u i

Strada Washington nr. 18, corp B, sector 1, Bucureşti

Telefon/fax: 021.231.56.12 mobil: 0720.140.847

C.I.F. 16670341; Nr. Registru Special 46/2606204

Dosar: 77 PJ/2004

e-mail: mircea.vintilescu@gmail.com

SUNTEM PREGĂTIŢI PENTRU URMĂTOARELE DEZASTRE ÎN URMA VISCOLULUI DIN LUNA FEBRUARIE?

La solicitarea Consiliului Director al Asociaţiei Profesioniştilor în Protecţia Mediului privitor la potenţialul impact negativ generat de viscolul din Bărăgan asupra localităţilor în care s-a produs troienirea zăpezii, colectivele de specialitate au înaintat rapoarte cu unele analize, din care vă prezentăm sub formă rezumativă câteva concluzii.

0001

Analiza efectuată a pornit de la câteva elemente specifice ale aşezărilor umane situate în Câmpia Bărăganului (incluzând zonele sudice ale judeţelor Buzău, Vrancea şi Galaţi şi integral judeţele Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi) respectiv:

 • s-a constatat existenţa unui grosimi medii uniforme de circa 2 m a stratului de zăpadă bine tasată, produsă în urma troienirii zăpezii, în unele zone de intravilan rural şi urban din localităţile situate în judeţele amintite mai sus;
 • s-a constatat existenţa unor suprafeţe relativ tabulare, cu pante foarte mici ale terenului în cadrul acestor zone de intravilan;
 • s-a constatat lipsa unor reţele de canalizare a apelor pluviale cu descărcarea gravitaţională a acestora în receptorii naturali din zonă;
 • adâncimea de îngheţ sub cota terenului poate varia între 85 şi 100 cm, în condiţiile în care sub stratul de sol sunt poziţionate depozite loessoide cu grosimi de peste 5 m;
 • majoritatea gospodăriilor individuale prezintă cota terenului sub cota suprafeţelor carosabile ale tuturor categoriilor de drumuri din localităţi (uliţe, străzi, drumuri comunale, judeţene sau naţionale) iar şanţurile marginale aferente acestora sunt de tipul tranşeelor, fără comunicare între ele;
 • deszăpezirea drumurilor s-a realizat numai pe zona centrală a zonelor carosabile, aglomerând zăpada depusă în şanţurile marginale, iar în incintele gospodăriilor individuale s-au realizat numai nişte tranşee prin înlăturarea stratului de zăpadă pe distanţe de 0,70 m până la maxim 1,20 m în jurul clădirilor sau pentru căile de acces, volumul de zăpadă rămânând constant în fiecare gospodărie în parte.

0003

În urma modelării acestor situaţii, a rezultat posibilitatea declanşării următoarelor fenomene directe şi indirecte, cu impact negativ semnificativ şi sever asupra acestor spaţii de intravilan, care ar putea contribui la afectarea vieţii şi stării de sănătate a populaţiei şi care ar putea genera dezastre majore asupra unor multitudini de bunuri materiale.

Pentru evaluarea principalelor efecte distructive directe şi indirecte care se pot produce, s-a luat în calcul o gospodărie cu suprafaţa medie de 1.000 m2, astfel încât valorile prezentate să poată fi extrapolate şi pentru alte tipuri de gospodării care prezintă alte dimensiuni spaţiale.

0004

Prin acumularea la nivelul solului al unui volum de circa 2.000 m3 strat de zăpadă, bine tasat, din cadrul unei gospodării, în urma trecerii la valori pozitive de temperatură a aerului, au rezultat ca posibile producerea următoarelor fenomene:

 • întrucât dezgheţul la sol nu se va putea produce imediat ci treptat, respectiv în 2-3 săptămâni, concomitent cu manifestarea zilnică a fenomenului îngheţ-dezgheţ, care nu favorizează infiltrarea apelor rezultate din topirea zăpezii în sol, într-o primă etapă sunt de aşteptat producerea de acumulări de apă în zonele tranşeelor, realizate între clădiri şi nămeţii de zăpadă, care pot inunda imediat latrinele, beciurile sau pivniţele în care sunt depozitate alimentele, grajdurile şi coteţele animalelor, făcându-le astfel improprii pentru adăpostirea acestora; inundarea spaţiilor de locuit şi de aici, necesitatea evacuării populaţiei din ele, concomitent cu producerea de infiltraţii de apă în toţi pereţii perimetrali ai clădirilor, vor putea conduce la degradarea sau chiar la distrugerea acestora prin apariţia igraseiei, prin formarea de fisuri sau, în cazul clădirilor din chirpici, chiar la prăbuşirea acestora.
 • prin producerea treptată a dezgheţului profund în sol, se va declanşa procesul de infiltrare a apei, rezultat prin topirea zăpezii (cantitatea de apă cedată din startul de zăpadă) în depozitele loessoide, ceea ce poate conduce la o creştere rapidă a nivelului pânzei de apă freatică în spaţiile de intravilan şi de aici, la apariţia excesului de umiditate, a inundaţiilor provocate de apele subterane emergente; acestea vor accelera procesul de inundare al beciurilor, latrinelor, curţilor interioare, spaţiilor de locuit, grajdurilor etc., transformând şi actualele căi de comunicaţii cu suprafaţa carosabilă din pământ în drumuri total impracticabile pentru perioade mari de timp, respectiv pentru minim 30 de zile;
 • în situaţia producerii unui dezgheţ rapid ca urmare a creşterii bruşte a temperaturii aerului, fără a asocia acest fenomen şi cu eventualele căderi de precipitaţii sub formă lichidă, se poate genera în incita unei gospodării standard, un aport total de apă de circa 1.703.000 litri sau circa 1.703 m3 de apă, în urma topirii integrale a stratului de zăpadă, din care aproximativ 1.456 m3 de apă provin din stratul de zăpadă acumulat în incinta gospodăriei iar circa 247 m3 de apă provin din aportul adus de topirea zăpezii acumulate pe spaţiile publice, apă care este drenată în mod natural spre incintele gospodăreşti;
 • din acest volum de apă posibil a se acumula în cele mai multe incinte gospodăreşti, circa 319.274 litri se pot evapora, 532.122 litri se pot infiltra în sol, iar aproximativ 851.396 litri sau 851 m3 de apă se pot acumula pe suprafaţa solului, generând astfel un strat de apă cu o grosime de peste 85 cm, care va persista mai multe zile; acest strat de apă poate inunda toate clădirile existente, punând astfel în pericol stabilitatea lor, dar mai ales transformând aceste spaţii în zone improprii locuirii şi mai ales exploatării lor pentru scopurile avute iniţial;
 • pe toată suprafaţa de intravilan a unei aşezări umane afectate de acest viscol, datorită inundării latrinelor, a contaminării apelor de infiltraţie cu bacterii coliforme fecale, germeni patogeni şi enteroviruşi, apele subterane freatice captate prin intermediul fântânilor sau a puţurilor săpate vor devin total improprii pentru consumul direct în scop potabil, menajer sau pentru adăpatul animalelor, ele constituind astfel o sursă reală de îmbolnăvire a populaţiei, putând genera epidemii sau chiar pandemii reprezentate de o suită de boli hidrice (hepatită, diaree, dezinterie, boli digestive etc.);
 • la nivelul unei aşezări umane cu o suprafaţă standard de 100 ha, este posibil să se acumuleze în vatra sa un volum de apă rezultat din topirea zăpezii de minim 850.000 m3, strat de apă care necesită să fie permanent evacuat, fie prin sistemul gravitaţional, fie prin pomparea în receptorii naturali cei mai apropiaţi din zonă (râuri, văi etc.) sau în receptorii artificiali (canale de desecare sau de irigaţii).

0005

Din aceste concluzii privind posibilul impact negativ generat de topirea stratului de zăpadă acumulat în perimetrele de intravilan al localităţilor afectate de viscol, pot rezulta posibile prejudicii şi pagube majore, după cum urmează:

 • inundarea cu apă a tuturor clădirilor aflate în incintele gospodăriilor, apă rezultată din topirea zăpezii care s-a acumulat la sol, acolo unde zăpada a fost troienită cel puţin până la nivelul ferestrelor;
 • imposibilitatea exploatării pe o durată mai mare de timp (minim 30 zile) a clădirilor afectate de aceste inundaţii pentru scopurile avute iniţial;
 • deteriorarea până la distrugerea totală a unor clădiri din incintele gospodăreşti (casă de locuit, grajduri, coteţe, pivniţe, solarii, sere etc.);
 • deteriorarea şi/sau distrugerea totală a unor bunuri materiale de strictă necesitate pentru populaţia sinistrată (alimente, furaje, mobilă, aparate electrocasnice, electronice, îmbrăcăminte, diferite obiecte de uz gospodăresc etc.);
 • deteriorarea stării de sănătate a populaţiei prin apariţia unor maladii nespecifice zonei, concomitent cu creşterea gradului de mortalitate în rândul populaţiei sinistrate, respectiv pentru toate categoriile de vârstă;
 • creşterea mortalităţii în rândul tuturor categoriilor de animale crescute în incintele gospodăreşti;
 • imposibilitatea utilizării drumurilor existente pentru evacuări de materiale sau pentru asigurarea intervenţiilor unor autoutilitare gen ambulanţe sau maşini ale pompierilor;
 • imposibilitatea de a acţiona corespunzător la eventualele incendii pentru limitarea şi stingerea lor;
 • apariţia numeroaselor focare de infecţie în incintele gospodăreşti ca urmare a decompunerii cadavrelor de animale surprinse de aceste inundaţii, focare care pot genera apariţia de epidemii şi de pandemii în zonă;
 • contaminarea foarte intensă a pânzei de apă freatică atât chimic cât mai ales bacteriologic, care ar putea contribui la imposibilitatea utilizării pe termen mediu şi lung a acestei resurse de apă de către populaţie în scopuri potabile, menajere, pentru adăpatul animalelor sau pentru udatul/irigarea legumelor;
 • imposibilitatea efectuării la timp a lucrărilor agricole pe terenurile din incintele gospodăreşti, ceea ce va afecta populaţia cu asigurarea unor produse agricole de strictă necesitate, care în mod tradiţional se obţineau din propria gospodărie etc.

0007

Toate aceste pagube majore identificate ca posibil a fi înregistrate în perimetrele gospodăriilor individuale unde zăpada a fost troienită, vor contribui la accentuarea gradului de sărăcie al populaţiei afectate, necesitând acordarea unui sprijin substanţial atât din partea statului, cât şi din partea autorităţilor publice locale.

0008

Pentru diminuarea pagubelor estimate, din această analiză a rezultat necesitatea ca la nivelul fiecărei localităţi şi mai ales gospodării afectate să se ia de urgenţă următoarele măsuri cu caracter general:

 • Să se supra-înalţe şi să se impermeabilizeze de urgenţă pragurile de acces în toate categoriile de clădiri din incintele gospodăreşti, pentru evitarea inundării acestora;
 • Să se asigure condiţii de stocare în siguranţă a alimentelor şi bunurilor materiale, prin mutarea lor pe amplasamentele înalte din cadrul clădirilor;
 • Să se treacă în regim de urgenţă la degajarea/decolmatarea şanţurilor marginale aferente drumurilor interioare din localităţi, cu asigurarea continuităţii de scurgere a apei care se va acumula în acestea;
 • Să se realizeze la nivelul fiecărei gospodării individuale rigole pentru drenarea apelor rezultate din topirea zăpezii şi colectarea lor în gropi special amenajate, acolo unde zăpada a fost troienită, astfel încât să se poată realiza o evacuare către şanţurile marginale ale drumurilor, fie în sistem gravitaţional, fie prin pompare, sau chiar şi cu găleata, pentru a se preîntâmpina fenomenul de inundare a incintelor gospodăreşti;
 • La nivelul comisiilor locale de apărare împotriva inundaţiilor să se ia toate măsurile pentru asigurarea tranzitării în regim continuu a apelor acumulate în şanţurile marginale ale drumurilor către toţi receptorii disponibili din zonă (naturali sau artificiali) iar localităţile afectate să fie dotate cu motopompe şi carburanţii necesari;
 • Să se supravegheze permanent incintele gospodăreşti în care s-au depus troienele de zăpadă şi în mod special stabilitatea clădirilor;
 • Să se evacueze cu caracter temporar şi să se cazeze în spaţii adecvate populaţia afectată de inundaţiile datorate topirii zăpezilor, spaţii care să fie prevăzute cu sisteme de încălzire, unde să fie asigurate permanent apa, hrana, igiena şi asistenţa medicală de urgenţă;
 • Să se evacueze cu caracter temporar şi în locuri sigure toate animalele din gospodăriile inundate, concomitent cu asigurarea cantităţilor necesare de furaje şi de apă pentru acestea;
 • Să se asigure paza gospodăriilor evacuate pentru preîntâmpinarea vandalizării lor sau producerii de incendii;
 • La nivelul comisiilor locale de apărare împotriva inundaţiilor vor trebui instituite sisteme de supraveghere a nivelului apelor din albiile râurilor din apropierea localităţilor, pentru a se putea lua măsurile care se impun în vederea evitării producerii de inundaţii prin revărsările de ape din râuri, care pot afecta şi mai mult zonele joase ale localităţilor.

0009

După topirea zăpezii şi a evacuării apelor acumulate în incintele acestor gospodării este necesar ca de urgenţă să se treacă la salubrizarea şi igienizarea terenului, la verificarea stabilităţii clădirilor şi la consolidarea lor acolo unde se poate realiza acest lucru.

Se impune totodată, trecerea la asanarea şi dezinfecţia fântânilor, a puţurilor săpate, cât şi la vidanjarea tuturor latrinelor care au fost inundate.

0010

Întreaga populaţie din localităţile afectate trebuie să fie vaccinată împotriva apariţiei unor boli infecţioase, iar asistenţa medicală în aceste zone trebuie să fie asigurată şi în sistem preventiv.

0011

Menţionăm că această analiză s-a realizat cu contribuţia voluntară a unui grup larg de specialişti din asociaţia noastră, cu scopul de a evidenţia potenţialele riscuri la care pot fi expuşi locuitorii din localităţile afectate de urmările viscolului, în dorinţa ca atât populaţia, cât şi autorităţile locale, judeţene şi centrale să fie informate corect, să se poată lua din timp măsurile care se impun în vederea diminuării şi chiar a eliminării pagubelor şi a disfuncţiilor care au rezultat ca posibile a se produce. Din aceste considerente solicităm să ne sprijiniţi pentru ca acest material să fie difuzat la toate autorităţile, dar şi la cetăţenii din localităţile afectate, astfel ca aceştia să poată acţiona în deplină cunoştiinţă de cauză şi mai ales în timp util.

DECAN A.P.P.M.

Prof. Univ. Dr. Mircea Vintilescu

Cât va mai accepta societatea civilă autorităţile mincinoase, corupte, tupeiste şi incompetent?

000

Premierul Guvernului României a afirmat pe 11 februarie 2012 că este inadmisibil să mai plătim lenea. Nu a specificat însă lenea cui este plătită şi mai ales cine este plătitorul.

Până la apariţia viscolului din 02 februarie 2012 am aflat de pe toate canalele de ştiri că în România pentru un km de drum public, respectiv pentru operaţiunile de deszăpezire se plăteşte de către statul român (desigur din banii contribuabilului) cam de cinci ori mai mult faţă de standardul de cost din Finlanda, Germania etc. Fostul ministru al transporturilor a confirmat această cifră şi chiar se mândrea cu faptul că a reuşit să o reducă cu circa 30% comparativ cu anul 2011.

001

În aceste condiţii constatăm că cetăţeanul român şi european, catalogat de guvernaţi ca leneş, este plătitorul unor servicii care au fost atribuite cu mare generozitate de către autorităţile abilitate pe baza unor contracte ferme unor firme aşa-zis „abilitate” pentru efectuarea acestor operaţiuni pe toate categoriile de drumuri publice din ţară, sumele de bani alocate urmând a fi plătite acestor operatori atât în condiţiile în care pe carosabil se depune strat de zăpadă sau nu se întâmplă acest fenomen. Această clauză contractuală, deşi ciudată sub aspectul corectitudinii, reprezintă un lucru care astăzi nu merită să-l comentăm.

002

La licitarea acestor contracte pentru „mentenanţa drumurilor publice” s-au pus nişte condiţii care în principal prevedeau existenţa unui parc de utilaje adecvat, al unui stoc de carburanţi şi materiale antiderapante etc., etc. Pe baza unei analize „foarte atente şi riguroase” au fost selectate numai firmele care corespundeau criteriilor înscrise în caietele de sarcini. Surpriză însă, centralizând datele referitoare la utilajele adecvate operaţiunilor de deszăpezire a rezultat că ele însumau peste 300% faţă numărul real de utilaje înregistrate în toată ţara, iar la o verificare atentă, din numărul real al acestor utilaje, numai 40% erau în stare de funcţionare, restul fiind defecte, incomplete ca dotare sau chiar nişte ruginituri care abia se ţineu pe roţi. Iată că numai la acest capitol autorităţile abilitate au minţit pe cetăţeanul contribuabil punându-l să achite nişte sume extrem de mari pentru firme care nu aveau dotările corespunzătoare, dar care au beneficiat de culanteria guvernanţilor pe spatele amărâtului de cetăţean.

004

Când prognozele privind starea vremii au fost trimise la factorii decidenţi, efectul potenţial periculos al fenomenului meteorologic a fost cu bună ştiinţă ascuns de către guvernanţi sub motivul că nu trebuie băgată spaima în populaţie, apelându-se chiar la formule de critică umoristică privind graba cu care unii locuitori au dat fuga prin magazine să-şi facă o aprovizionare mai consistentă.

006

Autorităţile nu au fost în stare să dea nici un fel de informare către populaţie cu privire la potenţialele riscuri sau la posibila cădere a sistemului de alimentare cu energie electrică, la necesitatea realizării unui stoc minim de carburanţi, apă, alimente, a unor stocuri de furaje pentru animale, a stocului de medicamente pentru persoanele care sunt dependente de aşa ceva, la modul de acţiune în punctele sensibile a localităţilor în cazul în care se produc blocaje de circulaţie între localităţi etc.

007

Viscolul s-a declanşat în plină campanie de formare şi de instaurare a noului Guvern. După încetarea lui, când în şapte judeţe din sud-estul ţării sau produs fenomenele de troienire a gospodăriilor, a caselor şi drumurilor de acces din intravilanul şi extravilanul localităţilor, firmele care aveau contracte pentru a intra în operaţiunile de deszăpezire nu au intrat în acţiunea propriu-zisă de deszăpezire pentru că nu aveau cu ce utilaje să acţioneze. Aşa că fenomenul de troienire a zăpezii s-a accentuat atât datorită continuării unor ninsori ceva mai slabe ca intensitate, cât şi a diminuârii forţei vântului care totuşi bătea cu viteze mai mici de 30-40 km/oră.

008

Lipsa de intervenţie mai bine de 6 zile din partea autorităţilor a generat un blocaj total atât în vatra localităţilor, cât şi pe căile de acces spre aceste localităţi (căi rutiere, feroviare sau navale). În unele localităţi zăpada troienită a acoperit casele, astfel că locuitorii au fost sechestraţi în aceste clădiri neavând curent electric, apă, căldură, hrană, medicamente sau alte elemente trebuincioase. Majoritatea autorităţilor locale nu au făcut nimic pentru a interveni în vederea salvării locuitorilor blocaţi, în marea lor majoritate bătrâni şi bolnavi. Toţi au sperat într-o solidaritate locală care cu încetul a început să se înjghebeze, astfel că cetăţenii au început să se ajute între ei în incinta localităţii până la nivelul la care acest lucru a fost posibil.

009

Disfuncţionalităţile au început să se acutizeze în momentul în care unii locuitori au avut nevoie de asistenţă medicală. De unde să o poţi asigura dacă guvernanţii au distrus toată reţeaua medicală, lăsând satele fără medici, asistenţi medicali, moaşe, farmacii şi dispensare?! Pentru presă, au început să se prezinte câteva elicoptere care încercau să preia nişte cazuri care apelaseră cu 3-4 zile în urmă serviciile medicale pentru care plătim contribuţii substanţiale (CAS) şi în scurt timp ni se va cere şi o nouă taxare sub numele de coplată. Nimeni (în afară de cetăţenii valizi din localităţi) nu a intervenit, cu toate că autorităţile locale au un aparat stufos, în aceste localităţi funcţionează parohii bisericeşti, în majoritatea satelor sunt organizaţii ale tuturor formaţiunilor politice etc. Nu s-au făcut informările specifice către forurile superioare în care să se solicite sprijin, iar când acestea au fost făcute, autorităţile le-au considerat ca exagerări, aruncându-le la coş.

010

Suntem în a zecea zi de la declanşarea viscolului şi în a opta zi de la încetarea lui, dar situaţia în teren nu s-a îmbunătăţit mai cu nimic. Presa arată situaţia disperată a oamenilor din localităţile sinistrate, iar autorităţile mimează că fac câte ceva pentru amărâţii de locuitori care suferă de frig, de sete, de foame şi de condiţii improprii de trai, aceştia fiind totuşi buni plătitor de taxe şi impozite către autorităţile statului.

Toate autorităţile abilitate ale statului au uitat că satele noastre sunt foarte îmbătrânite raportate la structura de vârstă a populaţiei. Au uitat de apelul repetat făcut de Preşedintele ţării către toţi aceia care vor un loc de muncă mai bine plătit să se ducă în Spania, Italia sau unde Dumnezeu ştiu. Acum acest viscol a scos în evidenţă mai rapid şi mai eficient ca recensământul proaspăt încheiat toate datele disfuncţionale din judeţele ţării. Avem locuitori în mediul rural care sunt reprezentaţi prioritar de oameni vârsnici, bolnavi, care mai şi cresc cu bruma lor de sărăcie nepoţii copiilor plecaţi la muncă în străinătate. Trebuie să se ştie că satele din Buzău, Vrancea, Ialomiţa Brăila, Giurgiu etc. au asigurat cea mai mare parte a forţei de muncă validă care a plecat din ţară la muncă în străinătate.

Ne întrebăm pe bună dreptate cum pot aceşti oameni blocaţi în casă de nămeţii de zăpadă să iasă la lopată şi mai ales să facă şi treaba autorităţilor care prin firme interpuse încasează rodul muncii lor? Constatăm cu regret că nici un primar nu pune în aplicare planurile de combatere a riscului datorat căderilor de zăpezi abundente, probabil că nici nu ştiu pe unde au fost aruncate aceste documente.

Cum minciuna şi hoţia au picioare scurte, au început să apară la lumină unele date ale matrapaslâcurilor făcute de autorităţi şi guvernanţi. Astfel, pe surse s-a dezvăluit că firmele care au contractat lucrările de deszăpezire a drumurilor publice cotizau cu peste 50% din banii încasaţi la partidele care le-au recomandat şi susţinut pentru câştigarea licitaţiilor. Şpaga încasată de către aceste partide urma să fie utilizată în campaniile electorale. Întârzierile de repunere în funcţiune a sistemului de alimentare cu energie electrică a fost un act voit, întrucât se urmăreşte o creştere a cantităţii de energie electrică livrată la export, unde preţul de vânzare este mult mai rentabil faţă de preţul intern. Intervenţiile medicale, sistemul de aprovizionare a populaţiei cu medicamente, hrană şi combustibili sunt şi ele voit îngreunate pentru a declanşa o mortalitate cât mai mare în rândul populaţiei vârstnice, scutind astfel statul de obligaţia de a mai achita pensiile.

Este de la sine înţeles că toţi factorii decidenţi fac tot ce este posibil ca aceste sate să se depopuleze cât mai rapid, fapt pentru care au destructurat planurile de urbanism general, au distrus perdelele forestiere, au aprobat construcţii de noi gospodării în locuri de mare risc la viscol, inundaţii, alunecări de teren etc. Se inhibă cu bună ştiinţă procesele de constituire a micilor fermieri locali, dar dau tot sprijinul pentru vânzările de terenuri arabile aşa-zişilor fermieri străini. S-au străduit să promoveze investiţii inutile satului, cum ar fi parcuri, stadioane şi săli de sport care nu sunt încălzite şi nici nu pot fi utilizate ca spaţii centralizate de cazare a populaţiei sinistrate. Iată o radiografie sumară atât a satului românesc, cât mai ales a autorităţilor puse să gestioneze problemele acestor aşezări.

Iată numai o parte a programului aplicat de autorităţile şi guvernanţii români aflaţi la putere în ceea ce priveşte managementul şi gestiunea unor situaţii de risc, care din punct de vedere meteorologic se încadrează în fenomene de normalitate pentru iernile care se pot produce în această zonă geografică în care se află poziţionată România.

Interesant este faptul că pentru a se scăpa de răspundere, atât autorităţile locale, judeţene, cât şi cele centrale au început să dea vina una pe alta sau şi mai grotesc, să acuze cetăţeanul de rând de lipsă de simţ civic sau de solidaritate. Mai mult, unii miniştii ai actualului cabinet au început să ameninţe autorităţile locale că dacă nu vor scoate populaţia la lopată pentru a face treaba firmelor care au încasat bani frumoşi pentru o treabă pe care nu o vor face, vor trece la sancţiuni drastice.

011

Pentru a se masca şi mai bine ineficienţa şi incompetenţa autorităţilor şi guvernanţilor, aceştia din urmă apelează la lozinca „HOŢUL STRIGĂ HOŢII”, adică încearcă să dea vina pe lipsa de hărnicie a unui segment al populaţiei bine vlăguit de către guvernările anterioare. Este strigător la cer cum aceşti guvernanţi spun că nu trebuie să mai plătim lenea. În realitate, SOCIETATEA CIVILĂ CA PRIMĂ PUTERE ÎN STAT trebuie să spună clar şi răspicat, NU DOMNILOR GUVERNANŢI ŞI POLITICIENI NOI NU VĂ MAI TOLERĂM LENEA, HOŢIA, OBRĂZNICIA, TUPEUL ŞI INCOMPETENŢA. Sper ca toţi cetăţenii acestei ţări să înţeleagă că acum în acest an electoral trebuie să luăm deciziile cele mai înţelepte pentru binele nostru, dar mai ales pentru binele ţării.

Mircea Vintilescu

Apel MEUR – 9 februarie 2012

APEL CĂTRE PRIMUL MINISTRU - MIHAI RĂZVAN UNGUREANU

MIŞCAREA EURO-CIVICĂ ROMÂNĂ, reprezentând un segment al societăţii civile, vă solicită ca printre primele măsuri ce urmează a fi luate la nivel guvernamental, să se afle procesul de deszăpezire a tuturor localităţilor şi drumurilor de legătură dintre acestea, drumuri care au fost afectate de efectele viscolului.

images (1)

Solicităm să se recunoască pentru toate localităţile la care au fost blocate căile de acces (rutiere, feroviare şi fluviale) statutul de localităţi sinistrate, acestea urmând a beneficia de tot ceea ce legislaţia în vigore prevede ca ajutor şi sprijin din partea statului.

images

Cerem ca o parte din fondurile aflate la dispoziţia Primului Ministru să fie dirijate prioritar către aceste aşezări pentru reglementarea cât mai urgentă a situaţiei de aşezări umane calamitate, concomitent cu asigurarea urgentă a asistenţei medicale gratuite pentru toţi locuitorii afectaţi.

images (2)

Întrucât considerăm că de această situaţie disfuncţională se fac vinovate mai multe autorităţi ale statului român, vă solicităm să declanşaţi o analiză a modului de intervenţie al factorilor responsabili, raportul acestei analize să se facă public, iar responsabilii să fie sancţionaţi atât pe linie administrativă, cât şi penală.

09.02.2012

Preşedintele Consiliului Director MEUR,

Prof. Univ. Dr. Mircea Vintilescu

Comunicat MEUR

clip_image002[4]clip_image002

Mişcarea Euro-Civică Română (MEUR) şi Asociaţia Profesioniştilor în Protecţia Mediului (APPM) îşi propun să se implice responsabil la nivelul comunităţilor româneşti pentru conştientizarea tuturor drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor pe care cetăţenul român le are ca cetăţean european.

Mediul constituind suportul vieţii, adică ambientul în care ne desfăşurăm activitatea, este necesar să fie protejat iar acolo unde este deteriorat să intervenim pentru refacerea lui. Altfel, riscăm dezechilibre mari, degradarea calităţii vieţii şi pe termen lung, dispariţia condiţiilor pentru menţinerea şi dezvoltarea societăţii umane.

MEUR şi APPM doresc să se implice în problemele de mediu începând de la educarea populaţiei pâna la sprijinirea mijloacelor de comunicare în masă şi a politicului în implementarea unor programe menite să conserve şi să apere mediul înconjurător.

Dată fiind specificitatea problemelor de mediu şi necesitatea abordării acestor probleme în mod profesionist susţinem formarea unor comunicatori avizaţi si sensibilizarea prin conştientizare a celor care au responsabilităţi pe linia protecţiei mediului.

Astfel, ne-ar bucura foarte mult o colaborare cu toate mediile societăţii româneşti. Ceea ce vă putem oferi pentru început sunt cursuri de specialitate şi asistenţă de specialitate în întocmirea strategiilor de mediu.

Cursurile vor fi întocmite în funcţie de cerinţele, interesul şi propunerile dumneavoastră, de problematica de mediu pe care noi o considerăm de stringentă actualitate, astfel încât cetăţeanul să primească o solidă educaţie şi să fie responsabilizat în apărarea şi conservarea mediului în care trăieşte, să crească performanţa editorială în ce priveşte sistemul de comunicare în domeniul protecţiei mediului iar zona politicului să întocmească programe viabile pe care să le pună în practică şi să le urmărească până la finalizarea lor.

În situaţia în care manifestaţi interes faţă de problematica prezentată, ne puteţi contacta la nr. tel. 0720140847 şi pe adresa de e-mail: secretariat@meur.ro obţinând în acest fel şi alte informaţii pe care dumneavoastră le consideraţi utile.

Preşedintele Consiliului Director MEUR

Prof. Univ. Dr. Mircea Vintilescu

De la viermi şi ciumpalaci, la demonstranţi neînfricaţi

01

Este foarte interesant tot ceea ce se petrece acum la sfârşit de ianuarie 2012, atât în Piaţa Universităţii din Bucureşti, cât mai ales în mai toate oraşele din ţară. Practic poporul român s-a trezit dintr-o stare de veghe şi acum, pe un ger năprasnic, încearcă să-şi spună păsul.

Înaintea producerii acestor evenimente eram obişnuiţi cu numeroase imagini prezentate cu mult haz de mai toate televiziunile, care înfăţişau mulţimi de oameni, majoritari în vârstă, ce se aşezau cuminţi la cozi nesfârşite şi apoi se îmbulzeau pentru a primi câte ceva din mila fie a primarului unei localităţi, fie din mila unui cetăţean care sub masca binefăcătorului, cerea nişte semnături de adeziune la un anumit partid politic.

02

Aceste imagini mă cutremurau. Vedeam oameni care tremurau pur şi simplu de bucuria primirii unui mic ajutor care, prin banalitatea lui, dădea acea geană de speranţă norocosului posesor că nu este uitat şi probabil că avea suficiente motive să se emoţioneze.

Interesant este că în toate locuri unde se fac astăzi aceste manifestaţii de protest la adresa întregii clase politice nu se dau găleţi, galoşi, pachete cu un litru de ulei, zahăr, biscuiţi, sare, paste făinoase, pui etc. Nu se dă nimic demonstranţilor, dar ei se înghesuie să prindă un loc cât mai vizibil în masa de oameni protestatari. Este incredibil cum aceşti oameni nevoiaşi care ieri se îmbulzeau la cozile amintite, acum vin pentru alt lucru greu explicabil în rândul tuturor politicienilor.

03

Mulţi oameni generoşi la înmânarea de peşcheşuri politice celor amărâţi, nu numai că nu înţeleg mai nimic din ceea ce se petrece în aceste locuri, dar îşi pun şi o mulţime de întrebări. Cum de se strâng acei oameni şi cum de rabdă cu stoicism atât gerul puternic, cât şi privirile încruntate ale jandarmilor din zonă, când ei, politicienii generoşi nu mai oferă nimic? Pentru ce fac aceşti demonstranţi acest efort şi mai ales pentru ce îşi riscă sănătate şi chiar libertatea? Ce mai vor aceşti oameni pe care mai ieri i-am „îndestulat” cu diferite atenţii total nesemnificative ce pe drept ne-au determinat să-i considerăm viermi, ciumpalaci, milogi etc. şi de ce nu stau acasă?

La aceste întrebări trebuie date nişte răspunsuri clare, dar nu de clasa politică, ci chiar de cei care participă la aceste manifestaţii şi încercă să înţeleagă demersul fiecărui participant.

04

Nimeni nu a observat că toţi demonstranţii vin în fiecare zi în locurile neautorizate de autorităţi, ţinând bine ascuns în mână câte un sâmbure de speranţă. Prin gestica lor, aceşti sâmburi de speranţă sunt aruncaţi zilnic pe caldarâmul pieţelor, iar pentru a intra în sol, fiecare demonstrant, cu un joc temeinic de picioare (care îi scapă şi de degerături) îi îngroapă cu grijă.

Mulţi demonstranţi au constatat că sâmburii lor de speranţă au prins, că ei germinează, iar în scurt timp pot să iasă la suprafaţă ca vlăstare ce vor naşte copaci. Aceşti vlăstari ai speranţei sunt bine protejaţi de fiecare manifestant, astfel ca el să se dezvolte şi să poată ajunge un adevărat copac. Iată unul dintre motivele pentru care demonstranţii vin zilnic acolo unde au plantat numeroşi sâmburi ai speranţei.

Şi în fond ce doresc aceşti demonstranţi care sunt asimilaţi cu tagma nemulţumiţilor sau a indignaţilor? În acest moment pot spune că protestatarii nu doresc mai nimic inclus în categoria nefirescului. Ei vor în primul rând dreptate socială, dar cu mare grijă, fiecare îşi ocroteşte copacul numit speranţă care printr-o însumare alcătuiesc o pădure constituită numai din esenţe pure de speranţă. Pentru toţi demonstranţii, acest lucru este pentru moment suficient, pentru că ei ştiu că fiecare copac va rodi cât de curând fructul pe care clasa politică îl consideră de mult interzis populaţiei, adică DEMOCRAŢIA PARTICIPATIVĂ, în care SOCIETATEA CIVILĂ ca PRIMĂ PUTERE ÎN STAT va monitoriza activitatea celor puşi şi plătiţi de noi să ne reprezinte.

05

Aceste roade ale copacilor numiţi speranţă pot să hrănească îndestulător pe fiecare demonstrant, scutindu-i totodată pe acei pseudopoliticieni de a mai cheltui câte ceva din averea strânsă cu multe emoţii pe seama tuturor nevoiaşilor de la care încă mai speră o nouă investitură.

Dar aceşti copaci numiţi speranţă, răsăriţi cu multă trudă numai din voinţa acestor demonstranţi, pe lângă roadele lor, mai oferă la fiecare adiere de vânt şi vreascuri, sau rămurelele uscate care periodic cad din copaci. Adunate cu grijă, aceste rămurele pot constitui rugul pentru acea clasă politică compromisă, mincinoasă, agramată, bine structurată pe o fraudă fără precedent din avuţia fiecărui cetăţean.

Acest rug va incinera imediat pe cei care, cu multă lăcomie dar şi obrăznicie, au confundat actul politic pentru care au fost investiţi cu propria visterie. Pentru alţi politicieni, rugul acesta va genera arsuri grave care vor reprezenta stigmatul lor permanent de oameni încuscriţi cu ticăloşia politică, fapt care va trebui să-i marginalizeze pentru tot restul vieţii lor.

Cel mai interesant lucru este dat de vâlvătaia de flăcări a rugului aprins, vâlvătaie care va înroşi suficient de mult obrajii celor care încă mai gândesc că dacă vor  ajunge la putere pot acţiona discreţionar, adică în folosul lor şi al celor pe care îi susţin, sperând că toate aceste beneficii se pot obţine numai prin minciuna, frauda şi înşelătoria celor care se pot numi electorat.

Focul acestui rug trebuie să asigure disciplinarea întregii clase politice viitoare, trebuie să arate clar că SOCIETATE CIVILĂ ÎN CALITATE DE PRIMĂ PUTERE ÎN STAT reprezintă câinele de pază al democraţiei, că pentru a face politică trebuie să fii educat şi să dai socoteală pentru fiecare decizie luată. Fiecare viitor politician trebuie să înţeleagă că este reprezentantul unei pături sau a unei clase sociale, nu al unui curent politic de dreapta sau de stânga, că deciziile se formulează numai împreună cu cei pe care îi reprezintă, iar asumarea deciziilor luate trebuie însoţită de sprijinul celor care i-au investit să-i reprezinte.

06

Iată pe scurt ce şi-au propus să facă aceşti demonstranţi din toată ţara care sunt huliţi de unii, nebăgaţi în seamă de alţii, dar foarte mult admiraţi şi mai ale susţinuţi de SOCIETATEA CIVILĂ. Faţă de acest demers fără precedent din România eu îmi scot pălăria în faţa acestor cetăţeni demni şi îi asigur că tânara generaţie le va mulţumi din plin şi îi va considera adevăraţii CETĂŢENI ROMÂNI ŞI EUROPENI.

Mircea Vintilescu