Cu jumătăţi de măsură nu ajungem nicăieri

Am avut onoarea să particip la întâlnirea cu cercetătorul american în probleme de biologie Sandra Steingraber şi să dialogăm pe marginea experienţei nefaste americane în domeniul exploatării gazelor de şist prin metoda fracturării hidraulice de mare volum.

Prezentarea făcută de acest ilustru cercetător legat de efectele negative generate de tehnologia fracturării hidraulice de mare volum asupra tuturor componenţilor mediului, dar mai ales asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor m-au cutremurat. Cu toate că aveam cunoştinţă de aceste dezastre pe care le-am şi prezentat public, m-a impresionat cum acest cetăţean american vine pe banii lui în Europa şi mai ales în România să ne avertizeze cum că nu este de glumit cu gazele de şist.

Am constatat cu această ocazie că FENOMENUL DE GLOBALIZARE AL ADEVĂRULUI ȘTIINȚIFIC este un lucru real, de care şi politicienii europeni, indiferent cât de corupţi sau mai puţin corupţi sunt, trebuie să ţină seama. Cu viaţa şi cu bunurile oamenilor nu te poţi juca, indiferent ce culoare politică ai, sau cât de corupt poţi fi.

La finalul discuţiei, Doamna Sandra Steingraber propunea să milităm pentru introducerea unui moratoriu de suspendare al activităţilor de fracturare hidraulică pentru cel puţin 5 ani, timp în care se vor concluziona mult mai bine efectele dezastroase pe care le produce această tehnologie asupra mediului şi mai ales asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor.

Ca specialist în domeniul protecţiei mediului înconjurător, eu am ridicat problema necesităţii INTERZICERII TOTALE A ACESTEI TEHNOLOGII la nivel mondial, argumentând că nu s-a luat în considerare înaintea promovării acestei activităţi PRINCIPIUL PREVENȚIEI ÎN LUAREA DECIZIILOR, principiu fundamental în protecţia mediului de care politicienii nici nu vor să audă, iar experimentele făcute direct pe oameni prin recurgerea la aceste activităţi reprezintă ceva abominabil asupra umanităţii care nu trebuie acceptat sub nici o formă.

Am argumentat că multe activităţi au fost interzise la intervenţia oamenilor de ştiinţă cum ar fi folosirea pesticidului DDT, al gazului freon, apoi s-a interzis utilizarea armelor bacteriologice, biologice, chimice, al armamentului de distrugere în masă etc.

Dacă politicul este inconştient şi utilizează experimentul pe oameni ca şi pe şobolani, oamenii de ştiinţă trebuie să ia imediat atitudini. Iată că Truman a aprobat folosirea şi lansarea a două bombe atomice asupra Japoniei, iar oamenii de ştiinţă chiar americani au reacţionat şi prin atitudinea lor au îngrădit folosirea acestei arme de distrugere în masă.

Pe mine mă îngrijorează IRESPONSABILITATEA CLASEI NOASTRE POLITICE la numeroasele semnale care vin atât din SUA prin cuvântul şi atitudinea nu numai a Doamnei Sandra Steingraber, ci al unei suite de specialişti care arată ce acte criminale se poate produce asupra omului şi al mediului lui de viaţă utilizarea acestei tehnologi.

Las la o parte faptul că aceşti CRIMINALI DE POLITICIENI CARE NE GUVERNEAZĂ IGNORĂ CHIAR LEGISLAȚIA ROMÂNĂ ÎN DOMENIU şi mă întreb cine le dă dreptul să facă aceste experienţe legate de SUPRAVIEȚUIREA OAMENILOR în condiţiile în care cu bună ştiinţă le sunt afectate direct şi indirect condiţiile de viaţă a numeroşi cetăţeni ai acestei ţări? Au aceşti neoameni simţul responsabilităţii faţă de cei care urmează a fi afectaţi? Îi mustră cumva conştiinţa că induc acestui popor şi aşa destul de amărât atât suferinţa bolilor incurabile, cât şi accentuarea gradului de sărăcie?

Eu cred că pentru această iresponsabilitate a clase politice se impune ca noi oamenii de ştiinţă care ştim şi înţelegem ce se ascunde în spatele acestor decizii criminale, trebuie să ne implicăm şi să oprim genocidul asupra poporului român.

Iată că Franţa a avut curajul să facă acest lucru, interzicând prin lege practicarea pe tot teritoriul naţional a fracturării hidraulice de mare şi mic volum. Bravo Franţa şi mai ales BRAVO POLITICIENILOR FRANCEZI care au demonstrat că le pasă de soarta poporului lor. Noi, cetăţenii români care plătim această clasă politică iresponsabilă de ce nu cerem să se adopte modelul francez?

Franţa a înţeles mai bine ca toţi că nu moratoriul poate opri dezastrul generat de fracturarea hidraulică, ci interzicerea totală a acestei activităţi care s-a dovedit a fi criminală pentru om şi mediul său înconjurător.

Tăcerea noastră faţă de această atitudine sfidătoare a politicului care în loc de bunăstare ne aduce numai dezastru şi sărăcie reprezintă cel mai JOSNIC ACT DE TRĂDARE AL OMULUI FAȚĂ DE DREPTUL LA VIAȚĂ, LA BUNĂSTARE ȘI LIBERTATE. Lipsa de atitudine a cetăţeanului faţă de acest demers criminal al clasei politice faţă de propriul său popor NE DESCALIFICĂ, iar noi nu vom avea nici un fel de scuză în faţa copiilor şi nepoţilor noştri.

Să vezi şi mai ales să trăieşti acele clipe josnice, când jandarmii maltratează populaţia din Pungeşti pentru a apăra dreptul unor firme de a face răul cel mai mare posibil acestor locuitori paşnici, cred că a întrecut toate măsurile prin care se poate evalua democraţia şi statul de drept din România. Opinia publică internaţională se amuză când vede stadiul de imbecilitate al naţiei române şi se întreabă dacă nu cumva Guvernul lui Ponta împreună cu Parlamentul şi Preşedintele nu vor trece curând la utilizarea cianurii în masă contra poporului român pentru a lăsa loc liber dezmăţului afacerilor profitabile împotriva mediului terestru.

Mă întreb dacă ar veni acum un extraterestru şi ar vedea ce se întâmplă la Pungeşti, cred că l-ar întreba pe Ponta: MĂI OMULE CE AI CU POPORUL TĂU DE VREI SĂ-L DISTRUGI? CE AI CU ŢARA TA DE VREI SĂ O NENOROCEŞTI? CE AI CU PLANETA ASTA PE CARE VREI SĂ O AGRESEZI? MĂI OMULE OARE TU NU EŞTI ZDRAVĂN? PĂI DACĂ NU EŞTI ÎN TOATE MINŢILE DE CE NU TE DUCI SĂ TE TRATEZI!

Mircea Vintilescu

Informatii importante pentru populaţia afectată de inundaţii

Pentru că numeroase sate au fost iar afectate de inundaţii datorate revărsărilor de apă din albiile râurilor, inundaţții care au afectat numeroase gospodării individuale, inclusiv fântânile sau puţurile din curtea acestora, se impune ca populaţia, împreună cu reprezentanţii autorităţilor locale (primării) să cunoască şi să aplice următoarele reguli:

1. Pe toată perioada cât se menţine luciul de apă în curțţle gospodăriilor NU TREBUIE UTILIZATĂ APA DIN FÂNTÂNI pentru consum în scop potabil, menajer sau pentru adăpatul animalelor.

2. După retragerea completă a apelor se impune salubrizarea prin efectuarea unor pompări speciale a fiecărei surse de apă gin gospodăriile afectate de inundaţii.

3. Fiecare sursă de apă va fi dezinfectată utilizându-se pastile de cloramină, sau var cloros sau chiar sare de bucătărie grunjoasă.

4. După dezinfectarea sursei de apă se va efectua o nouă pompare a sursei cu evacuarea apei la şanțul marginal al uliţei/străzii.

5. Cetăţenii afectaţi de inundaţii trebuie să solicite în scris la Primărie ca Direcţia Sanitară a judeţului respectiv să efectueze în MOD GRATUIT analize asupra probelor de apă pe care urmează a le recolta din fiecare fântână afectată.

6. Pentru efectuarea în condiţii corecte a recoltării şi analizei probei de apă, atât populaţia, cât şi reprezentanţii primăriei trebuie să solicite ca Direcţia Sanitară să respecte cu stricteţe metodologia prezentată sub titulatura ”PROCEDURA SIMPLIFICATĂ DE RECOLTARE ŞI ANALIZĂ A PROBELOR DE APĂ SUBTERANĂ ÎN SISTEM STAŢIONAR”.

7. Primăria şi populația va trebui să solicite ca rezultatele buletinelor de analiză să fie puse la dispoziţia locuitorilor din localităţile afectate în cel mai scurt timp posibil, împreună cu indicaţiile privind modul de folosire al apelor din aceste surse de apă.

Până la aflarea acestor informaţii se impune a NU SE UTILIZA APA DIN FÂNTÂNILE AFECTATE pentru consum în scop potabil, menajer sau pentru adăpatul animalelor, EXISTÂND RISCUL CA SĂ SE CONTACTEZE DIFERITE BOLI DE NATURĂ HIDRICĂ (hepatită, dizenterii, boli digestive, holeră etc.), boli care se pot transforma în epidemii la nivelul localităţii sau chiar în pandemii.

Pe toată perioada cât sursele locale de alimentare cu apă nu pot fi folosite, populaţia este îndreptăţită să ceară autorităţilor locale şi judeţene să le asigure ÎN MOD GRATUIT NECESARUL MINIM DE APĂ, acesta fiind o prevedere legală.

În situaţia în care se identifică deteriorarea stării de sănătate a unui locuitor din zonele afectate de inundaţii SE IMPUNE CA ÎN CEL MAI SCURT TIMP ACESTA SĂ SE PREZINTE LA MEDIC, IAR PRIMĂRIA SĂ SOLICITE UN PROGRAM DE VACCINARE ÎN MASĂ A POPULAŢIEI.

Mare atenţie, riscurile post-inundaţii sunt deosebit de nefaste atât în mod direct, cât şi indirect pentru consumatorii direcţi, POPULAŢIE SAU ANIMALELE DOMESTICE CRESCUTE ÎN GOSPODĂRII.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ DE RECOLTARE ŞI ANALIZĂ A PROBELOR DE APĂ SUBTERANĂ ÎN SISTEM STAȚIONAR
(MODEL)

FIŞĂ DE RECOLTARE A PROBEI DE APĂ SUBTERANĂ ÎN SISTEM STAŢIONAR – din data de: 15.04.2014

A. CODUL SURSEI DE APĂ: BC-32-29-6-128 A-2 (se stabileşte în mod arbitrar exemplu: indicativul judeţului, un număr pentru comună, numărul satului, numărul gospodăriei, o literă pentru proba de bază la care se ataşează un număr pentru eşantionul de apă prelevat de la suprafaţa luciului de apă şi o altă literă la care se ataşează un număr pentru eşantionul de apă prelevat de la zona de fund a sursei de apă, o altă cifră pentru proba martor).

B. DESCRIEREA PUNCTULUI DE RECOLTARE A PROBEI DE APĂ:

b.1. Tipul sursei de apă din care se face recoltarea probei de apă: puţ săpat şi tubat cu ţeavă PVC;

b.2. Înălţimea ghizdului (tubulatura puţului care iese la suprafaţa solului) se măsoară cu ruleta din dotare şi se trece în fişă: 0,80 m;

b.3. Adâncimea sursei de apă măsurată de la suprafaţa solului până la fundul/talpa acesteia (se măsoară sau se iau informaţii care se trec în fişă, iar valoare se exprimă în m): 18,5 m – puțul săpat captează imperfect stratul acviver de mică adâncime (freatic);

b.4. Se determină adâncimea nivelului hidrostatic (NHs) momentan măsurat de la suprafaţa solului până la luciul de apă şi se trece în fişă (valoarea se exprimă în m): 12,5 m;

b.5. Se calculează grosimea/înălţimea stratului de apă acumulat în puţ (valoarea obţinută se exprimă în m): 18,5 -12,5 = 6,00 m;

b.6. Se descrie dotarea punctului de recoltare a probei de apă: apa se scoate manual, cu o găleată din tablă zincată prevăzută cu clapetă ce are un volum de 10 litrii care este acţionată de un scripete. În medie se scot circa 12 găleţi/zi.

C. DESCRIEREA VECINĂTĂŢILOR APROPIATE FAŢĂ DE PUNCTUL DE RECOLTARE A PROBEI DE APĂ

Puţul este amplasat în apropierea zonei de acces în gospodărie, terenul din jurul puţului este săpat şi acoperit cu iarbă, puţul având următoarele vecinătăţi:

 • la nord: 5,5 m faţă de şanţul marginal al uliţei şi 35 m faţă de o fântână învecinată;
 • la nord-est: 32 m față de o latrină neimpermeabilizată;
 • la est: 86 m faţă de grajdul pentru vaci din incinta gospodăriei;
 • la vest: 15 m faţă de limita clădirii casei de locuit;
 • la nord-vest: 8 m faţă de limita unui solar pentru creşterea intensivă a legumelor;
 • la nord: 51 m faţă de limita de proprietate, 96 m faţă de o latrină neimpermeabilizată şi 216 m faţă de un alt puţ săpat şi tubat.

D. DESCRIEREA CONDIŢIILOR CLIMATICE MOMENTANE EXISTENTE LA PUNCTUL DE RECOLTARE A PROBEI DE APĂ SUBTERANĂ

d.1. cerul: parţial acoperit cu nori;
d.2. vântul: prezintă uşoară adiere;
d.3. temperatura aerului la soare: +19,5oC;
d.4. temperatura aerului la umbră: + 13,5oC.

E. CONDIŢIILE DE RECOLTARE A PROBELOR DE APĂ SUBTERANĂ ÎN SISTEM STAŢIONAR DIN PUŢUL SĂPAT

E.1. RECOLTAREA PROBELOR DE APĂ DIN ZONA DE SUPRAFAŢĂ A STRATULUI DE APĂ DIN PUŢ, ÎN SISTEM STAŢIONAR

Se pregătesc toate dispozitivele existente în dotarea echipei pentru prelevarea probelor de apă, respectiv:

 • geanta izotermă şi frigorifică pentru depozitare şi transportul recipienţilor cu probele de apă;
 • fir gradat cu plutitor pentru măsurarea nivelului hidrostatic (NHs) din puţ, sau alt dispozitiv electronic care permite efectuarea acestor măsurători;
 • fir gradat cu o greutate din plumb pentru măsurarea adâncimii puţului, sau alt dispozitiv electronic care permite efectuarea acestor măsurători;
 • pâlnia pentru transferul probei de apă;
 • cilindru gradat din sticlă incoloră;
 • oglindă portabilă;
 • lupă;
 • ruletă;
 • găleată emailată/smălţuită cu volumul de 10 l;
 • recipienţii pentru îmbutelierea probelor de apă (este preferabil ca aceştia să fie din sticlă sau din material plastic inert, fiecare fiind prevăzuţi cu dopuri cu închidere etanşă);
 • se inscripionează în mod vizibil pe fiecare recipient codul probei de apă prelevată, conform modelului prezentat la punctul ”A”;
 • se pregătesc şi se calibrează toate dispozitivele pentru efectuarea de măsurători la locul de prelevare al probei de apă, respectiv:
  • termometrul pentru măsurarea temperaturii apei;
  • pH-metrul electronic/electric pentru măsurarea pH-ului apei;
  • conductometrul pentru măsurarea conductivităţii electrice;
  • eventual şi alte dispozitive pentru efectuarea de determinări cantitative sau semnificative la locul de recoltare a probei de apă;
  • se pregătesc toate foițele de staniol pentru înfăşurarea fiecărui recipient care conține proba de apă recoltată.

E.1.1. EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE RECOLTARE A PROBELOR DE APĂ ÎN SISTEM STAŢIONAR DIN STRATUL SUPERFICIAL DE APĂ ACUMULAT ÎN PUŢ

• se măsoară cu ruleta din dotare lungimea/înălţimea găleţii cu supapă din dotarea puţului;
• găleata cu supapă din dotarea puţului se introduce uşor/lin în puţ până se atinge oglinda apei, operaţiune care va trebui să se identifice acustic;
• se lansează foarte uşor găleata cu supapă în stratul de apă din puţ, având grijă ca numai 2/3 sau maxim 90% din lungimea ei să fie cufundată în stratul de apă;
• se extrage uşor găleata cu apă din puţ şi se scoate în afara ghizdului puţului, ea urmând a fi aşezată în găleata emailată;
• se analizează foarte atent starea luciului de apă din găleata de recoltare (utilizându-se acest scop oglinda portabilă şi lupa din dotare) pentru a se identifica: prezenţa de corpuri plutitoare, irizații sau pelicule de substanţe extractibile, informații care se trec în fişa de recoltare: luciul de apă nu prezintă corpuri plutitoare ci numai uşoare irizaţii de substanţe extractibile;
• se determină pe cale olfactivă mirosul apei din găleata de prelevare și se înscrie în fişa de recoltare: apa din găleată prezintă un slab miros de hidrogen sulfurat;
• se descarcă apa din găleata de recoltare în găleata emailată din dotare;
• se introduce cilindrul de sticlă gradat în găleata emailată şi se umple complet (la ras), urmând a se identifica:

 • prezenţa sedimentelor în apă care se înscrie în fişa de recoltare: în apă s-au identificat sedimente flotabile în suspensie de culoare negricioasă;
 • se determină culoarea apei din cilindrul gradat care se va înscrie în fişa de recoltare: apa prezintă o culoare slab gălbuie, opalescentă;
 • se aşează cilindrul de sticlă într-un loc ferit şi se va reanaliza proba de apă din el după circa 30 de minute în vederea identificării vitezei de sedimentare a sedimentelor, date care se vor trece în fişa de recoltare: după 30 de minute în cilindrul gradat s-a depus un strat de sedimente cu grosimea de circa 2 mm;
 • se introduce termometrul în apa acumulată în găleata emailată şi se măsoară temperatura apei care se va trece în fişa de recoltare: temperatura stratului superficial de apă din puţ a fost înregistrată la ora 11,32 de 9,6oC;
 • se introduce senzorul pH-metrului în apa din găleata emailată pentru determinarea pH-ului apei care se va înscrie în fişa de recoltare: pH-ul apei la recoltare avea valoarea de 6,3 unităţi pH;
 • se introduce senzorul conductometrului în apa din găleata emailată pentru determinarea valoarea conductivității electrice a apei, valoare care se va înscrie în fişa de recoltare: conductivitatea electrică a apei la recoltare avea valoarea de 1.632 µS/cm2;
 • cu apa din găleata emailată se clătesc foarte bine de două-trei ori recipienţii în care urmează a fi colectată apa subterană din stratul superficial de apă al puţului (recipientul pentru proba martor şi recipientul care se va preda la laborator), inclusiv pâlnia pentru transferul probei de apă;
 • se va goli de tot conţinutul de apă găleata emailată şi se va pregăti pentru recoltarea propriu-zisă a probei de apă;
 • găleata cu supapă din dotarea puţului se va introduce uşor/lin în puţ până se atinge oglinda apei, operaţiune care va trebui să se identifice acustic;
 • se lansează foarte uşor găleata cu supapă în stratul de apă din puţ, având grijă ca numai 2/3 sau maxim 90% din lungimea ei să fie cufundată în stratul de apă;
 • se extrage ușor găleata cu apă din puţ și se scoate în afara ghizdului puţului, ea urmând a fi poziţionată deasupra găleţii emailate;
  • se transferă o parte din apa prelevată din puţ în fiecare recipient, acestea urmând a se umple complet (până la ras), după care se înșurubează foarte bine dopul recipientului;
 • se înveleşte fiecare recipient inscripţionat cu folia de staniol şi se introduc în poziție verticală în geanta frigorifică pentru depozitare temporară şi transport.

E.1.2. EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE RECOLTARE A PROBELOR DE APĂ SUBTERANĂ ÎN SISTEM STAŢIONAR DIN STRATUL INFERIOR DE APĂ ACUMULAT ÎN PUŢ

• găleata cu supapă din dotarea puțului se introduce ușor/lin în puț până se atinge talpa/fundul puțului, operațiune care va trebui să se identifice prin simț la mâna care acționează scripetele;
• se extrage ușor găleata cu apă din puț și se scoate în afara ghizdului puțului, ea urmând a fi așezată deasupra găleții emailate;
• se analizează foarte atent starea luciului de apă din găleata de recoltare (utilizându-se acest scop oglinda portabilă și lupa) pentru a se identifica: prezența de corpuri plutitoare, irizații sau pelicule de substanțe extractibile, informații care se trec în fișa de recoltare: luciul de apă nu prezintă corpuri plutitoare și nici irizații sau pelicule de substanțe extractibile;
• se determină pe cale olfactivă mirosul apei din găleata de prelevare și se înscrie în fișa de recoltare: apa din găleata de recoltare prezintă un slab miros de hidrogen sulfurat;
• se introduce cilindrul de sticlă gradat în găleata cu proba de apă din dotarea puțului și acesta se umple complet (la ras), urmând a se identifica:
prezența sedimentelor în apă care se înscrie în fișa de recoltare: în apă s-au identificat sedimente flotabile în suspensie de culoare negricioasă;
se determină culoarea apei din cilindrul gradat care se va înscrie în fișa de recoltare: apa prezintă o culoare slab gălbuie, opalescentă;
se așează cilindrul de sticlă într-un loc ferit și se va reanaliza proba de apă din el după circa 30 de minute în vederea identificării vitezei de sedimentare a sedimentelor decantabile, date care se vor trece în fișa de recoltare: după 30 de minute în cilindrul gradat s-a depus un strat de sedimente cu grosimea de circa 4 mm;
• se introduce termometrul în apa acumulată în găleata cu supapă și se măsoară temperatura apei care se va trece în fișa de recoltare: temperatura stratului inferior de apă din puț a fost înregistrată la ora 11,45 de 8,4oC;
• se introduce senzorul pH-metrului în apa din găleata cu supapă pentru determinarea pH-ului apei care se va înscrie în fișa de recoltare: pH-ul apei la recoltare avea valoarea de 6,1 unități pH;
• se introduce senzorul conductometrului în apa din găleata cu supapă pentru determinarea valoarea conductivității electrice a apei, valoare care se va înscrie în fișa de recoltare: conductivitatea electrică a apei la recoltare avea valoarea de 1.862 µS/cm2;
• cu apa din găleata cu supapă se clătesc foarte bine de două-trei ori recipienții în care urmează a fi colectată apa subterană din stratul inferior de apă al puțului (recipientul pentru proba martor și recipientul care se va preda la laborator), inclusiv pâlnia pentru transferul probei de apă;
• se transferă o parte din apa prelevată din puț în fiecare recipient, acestea urmând a se umple complet (până la ras), după care se înșurubează foarte bine dopul recipientului;
• se învelește fiecare recipient inscripționat cu folia de staniol și se introduc în poziție verticală în geanta izotermă și frigorifică pentru depozitare temporară și transport.

Fișa de recoltare astfel completată se multiplică, din care un exemplar se predă împreună cu recipienții special pregătiți la laboratorul de analiză hidrochimică și hidrobiologică, iar un exemplar se menține la persoana/firma care a efectuat prelevarea probelor de apă.

La predarea fișei de prelevare împreună cu recipienții care conțin eșantioanele de apă subterane recoltate pentru a fi analizate la laboratoarele de specialitate, se va înscrie pe fiecare exemplar al fișei de recoltare data și ora predării eșantioanelor de apă, precum și numele persoanei care predă și a persoanei care a recepționat probele de apă, făcându-se o mențiune specială că aceste fișe de însoțire ale probelor de apă au fost predate laboratorului respectiv.

ATENȚIE! Este preferabil ca durata de transport a probelor de apă subterane de la locul de prelevare la laboratoarele de specialitate să nu dureze mai mult de 24 de ore. Transportul probelor de apă trebuie realizat în mod obligatoriu în geanta izotermă și frigorifică, fără expunerea acesteia la surse de căldură sau de lumină naturală și/sau artificială.

Fișa de recoltare va conține în mod obligatoriu o anexă care nu se predă la laboratorul de hidrochimie și hidrobiologie, ea urmând să conțină:

ANEXA

LA FIȘĂ DE RECOLTARE A PROBEI DE APĂ SUBTERANĂ
ÎN SISTEM STAȚIONAR
din data de 15.04.2014

A. Detalierea elementelor de amplasament a sursei de apă subterană investigate: Localitatea (sat, oraș): satul: Izvoarele, comuna: Balaciu, județul: Bacău.

B. Detalii de localizare: Strada: Florilor, nr. 183, proprietarul sursei de apă: Constantinescu Vasile (vezi schița cu planul de amplasament a sursei de apă și vecinii apropiați).

C. PERSOANE PREZENTE LA LOCUL DE RECOLTARE A PROBEI DE APĂ:
• Constantinescu Viorica – soția proprietarului gospodăriei și al sursei de apă;
• Alexandru Marin – vecinul apropiat al gospodăriei lui Constantinescu Vasile;
• Vasilescu Ștefania – angajat la Primăria comunei Balaciu.

În prezența acestor martori s-a procedat în data de 15.04.2014 la:
• Efectuarea măsurătorilor/determinărilor unor parametrii fizico-chimici pentru probele de apă recoltate din puțul aflat în proprietatea lui Constantinescu Vasile, valori care au fost înscrise și în fișa de recoltare;
• S-a procedat la inscripționarea codurilor pe toți recipienții în care au fost colectate eșantioanele de apă recoltate din sursa de apă investigată (probe de apă de la suprafața stratului de apă și din zona inferioară a puțului);
• S-a procedat la sigilarea cu ceară a dopurilor pentru cele patru probe martor, din care două probe martor de apă (BC-32-29-6-128 A-1.1 și BC-32-29-6-128 A-2.1) vor rămâne în custodia proprietarului gospodăriei care s-a angajat că le va păstra la congelatorul propriu până la data la care i se va comunica să o predea, iar alte două probe martor (BC-32-29-6-128 A-1.1 și BC-32-29-6-128 A-2.1) vor rămâne în custodia recoltatorului;
• Patru recipienți conținând probele de apă BC-32-29-6-128 A-1; BC-32-29-6-128 A-2 și BC-32-29-6-128 A-1.1, respectiv BC-32-29-6-128 A-2.1 au fost introduși la data de 15.04.2014, în geanta izotermă și frigorifică, din care recipinții cu indicativul BC-32-29-6-128 A-1 și BC-32-29-6-128 A-2 urmează a fi duși și predați de către recoltator la un laborator de hidrochimie și hidrobiologie autorizat în vederea efectuării determinărilor de specialitate.

Această anexă se semnează de către toți participanții la operațiunea de recoltare, după care se multiplică în mai multe exemplare, din care câte un exemplar se predă fiecărui semnatar, iar un exemplar se menține la persoana/firma care a efectuat prelevarea probelor de apă.

LISTA INDICATORILOR DE CALITATE PENTRU APELE SUBTERANE CARE NECESITĂ A FI INVESTIGAȚI.
(ATENȚIE! Apele subterane nu sunt sinonime cu apele potabile)

ANTETUL LABORATORULUI DE HIDROCHIMIE
AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE

BULETIN DE ANALIZĂ AL APELOR SUBTERANE

Buletinul de analiză are ca anexă FIȘA DE RECOLTARE

Codul probei de apă:

Determinări obligatorii care trebuiesc executate atât la locul de recoltare a probei de apă, cât și în laboratorul de hidrochimie și hidrobiologie.
Pentru fiecare indicator de calitate determinat se va trece și metoda de lucru utilizată.

1. Nivelul hidrostatic al apei subterane măsurat în puț (NHs) [m]; 2. Temperatura apei [oC]; 3. Miros; 4. Culoare; 5. Turbiditate; 6. Prezența sedimentelor în apă; 7. Concentrația ionilor de hidrogen (pH) [unități pH]; 8. Conductivitatea electrică (CE) [µS/cm2]; 9. Sulfuri și hidrogen sulfurat (HS-) [mg/dm3]; 10. Dioxid de carbon liber (CO2) [mg/dm3].

Determinări obligatorii care trebuiesc executate în laboratorul de hidrochimie și hidrobiologie. Pentru fiecare indicator de calitate determinat se va trece și metoda de lucru utilizată.

11. Calciu (Ca++) [mg/dm3]; 12. Magneziu (Mg++) [mg/dm3]; 13. Sodiu (Na+) [mg/dm3]; 14. Potasiu (K+) [mg/dm3]; 15. Amoniu (NH4+) [mg/dm3]; 16. Fer bivalent (Fe++) [mg/dm3]; 17. Fer trivalent (Fe+++) [mg/dm3]; 18. Fer total [mg/dm3]; 19. Mangan (Mn++) [mg/dm3]; 20. Azotați (NO3-) [mg/dm3]; 21. Azotiți (NO2-) [mg/dm3]; 22. Sulfați (SO4--) [mg/dm3]; 23. Bicarbonați (HCO3-) [mg/dm3]; 24. Carbonați (CO3--) [mg/dm3]; 25. Cloruri (Cl-) [mg/dm3]; 26. Fosfați (PO4---) [mg/dm3]; 27. Hidroxil (OH-) [mg/dm3]. 28. Substanțe organice oxidabile exprimate în oxigen [mg/dm3]; 29. Substanțe organice (KMnO4) [mg/dm3]; 30. Substanțe organice (CCO-Cr) [mg/dm3]; 31. Duritatea totală [gr. germane]; 32. Duritatea temporară [gr. germane]; 33. Reziduu filtrabil uscat la 105oC [mg/dm3]; 34. Produse petroliere [mg/dm3].

35. Număr total de bacterii; 36. Număr probabil de bacterii coliforme; 37. Număr probabil de bacterii coliforme fecale; 38. Streptococi fecali; 39. Bacterii de genul Salmonella.

Acești indicatori de calitate reprezintă numărul minim de indicatori care permit o caracterizare hidrochimică a stării de calitate a apei subterane din punctul de recoltare care este analizat. Acest punct de investigare trebuie menținut constant și pentru următoarele prelevări de probe de apă.

Buletinul de analiză va trebui să aibă număr de înregistrare de ieșire cu data respectivă. Este absolut necesar ca buletinul de analiză a probei de apă să fie iscălit în clar de către persoanele autorizate pentru a face determinările fizico-chimice și bacteriologice, de persoana autorizată pentru efectuarea validării datelor înscrise în buletin, cât și de reprezentantul persoanei juridice a laboratorului respectiv.

Următoarea prelevare de probe de apă se va realiza tot din punctele stabilite anterior, fie după o ploaia intensă în zonă (peste 15 litrii/m2), la maxim 5 zile de la producerea ei, fie după o perioadă mai îndelungată de secetă (minim 30 de zile), dar fără a depăși un interval de timp mai mare de 90 de zile între două prelevări.

Și la a doua campanie de prelevare a probei de apă se va păstra integral lista indicatorilor de calitate nominalizați, cât mai ales punctele de prelevare utilizate anterior.

Cele două buletine de analiză se vor analiza/interpreta pentru a scoate în evidență variația în condiții de timp diferite a principalilor indicatori de calitate ai apei subterane.

După efectuarea acestei analize se va putea trece fie la extinderea gamei indicatorilor de calitate, fie la restrângerea ei. Indicatorii de calitate suplimentari care pot fi determinați în a treia campanie de recoltare pot fi de la caz la caz:

40. Zinc (Zn++) [mg/dm3]; 41. Siliciu (Si++) [mg/dm3]; 42. Aluminiu (Al+++) [mg/dm3]; 43. Amoniac (NH3) [mg/dm3]; 44. Arsen (As+++) [mg/dm3]; 45. Bariu (Ba++) [mg/dm3]; 46. Cadmiu (Cd++) [mg/dm3]; 47. Cianuri (CN-) [mg/dm3]; 47. Crom hexavalent (Cr++++++) [mg/dm3]; 48. Crom bivalent (Cr++) [mg/dm3]; 49. Crom total [mg/dm3]; 50. Cupru (Cu++) [mg/dm3]; 51. Detergenți sintetici anionici [mg/dm3]; 52. Fluor (F-) [mg/dm3]; 53. Fenoli antrenabili cu vapori de apă [mg/dm3]; 54. Mercur (Hg++) [mg/dm3]; 55. Nichel (Ni++) [mg/dm3]; 56. Plumb (Pb++) [mg/dm3]; 57. Aldrină și dieldrină [mg/dm3]; 58. Amine aromatice [mg/dm3]; 59. Argint (Ag++) [mg/dm3]; 60. Benzen [mg/dm3]; 61. Benzopiren [mg/dm3]; 62. Beriliu (Be++) [mg/dm3]; 63. Bor (B+++) [mg/dm3]; 64. Clordan [mg/dm3]; 65. Cloroform [mg/dm3]; 66. Hidrocarburi policiclice aromatice [mg/dm3]; 67. Litiu (Li+) [mg/dm3]; 68. Molibden (Mo++++++) [mg/dm3]; 69. Seleniu (Se++) [mg/dm3]; 70. Tricloretan [mg/dm3]; 71. Triazine [mg/dm3]; 72. Trihalometan [mg/dm3]; 73. Uraniu natural [mg/dm3]; 74. Vanadiu (Va++) [mg/dm3]; 75. Suma tuturor pesticidelor [mg/dm3]; 76. Activitatea radioactivă alfa totală; 77. Activitate radioactivă beta totală.

Deoarece costurile pentru extinderea sistemului de investigare a calității apei subterane sunt mari, selecția indicatorilor de calitate suplimentari care va trebui să facă obiectul celei de-a treia campanie de recoltare a probelor de apă subterană, se va face numai de către un specialist în hidrochimie și hidrogeologie, acesta urmând să indice și folosirea unor eventuale substanțe de conservare pentru asigurarea stabilității unor indicatori de calitate care își pot modifica concentrația din momentul prelevării eșantionului de apă până la intrarea probei în analiză.

UNELE LABORATOARE DE HIDROCHIMIE ȘI HIDROBIOLOGIE UNDE SE POT EFECTUA CONTRA COST BULETINE DE ANALIZĂ A APELOR SUBTERANE

1. APA NOVA: Adresa: Str. Aristide Demetriade nr. 2, sector 1, Bucuresti, Romania. (langa magazinul Adam). Numar unic de apel: 021/ 207 77 77. Email: consumator@apabucur.ro http://www.apanovabucuresti.ro/
Competente: Analize pentru apa potabila. Conform informatiilor de pe site-ul Apa Nova, tariful este de 250 lei cu TVA inclus (informatie la nivelul anului 2013)

2. ALMARO MED: LABORATOR DE ANALIZA SI CONTROL AL CALITATII APEI. Adresa: Str Traian Popovici 79-91, sector 3, Bucuresti. Tel/fax 021/322.00.92. Email: office@almaromed.ro
http://www.almaromed.ro/
Competente: apa potabila, apa imbuteliata, apa pentru piscine, ape reziduale, apa tehnologica pentru prepararea betoanelor

3. LABORATORUL NATIONAL DE REFERINTA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITATII APEI. Adresa: Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.1-3, Sector 5, Bucuresti
Tel: +4021 3183620 int. 205. Fax: +4021 3123426
http://www.insp.gov.ro/

4. UNILAB. Adresa: Calea Bucureștilor nr. 305 Imobil A16, Otopeni, Ilfov. Tel: 031 822 03 06. Fax: 031 817 36 67. E-mail: office@unilab.ro
http://unilab.ro/
Competente: Analize pentru apa potabila

5. LABROM. Adresa: Str. Liliacului, Hemeius, Bacau. Tel: + 40 234 211 877 Fax: + 40 372 876 712. E-mail: office@labrom.ro
http://www.labrom.ro/
Competente: LABROM BACAU efectueaza analizarea oricarui tip de apa uzata sau reziduala, menajera si industriala, oricat de specifica, pentru orice tip de compusi organici, minerali, complecsi metalici proveniti din operatii de galvanizare, emulsii de prelucrare cu continut de aditivi organo-metalici, detergenti etc.

6. LABORATOARELE TONNIE. Adresa: Ploiesti 100032, str. Golesti nr. 5, et. I
Mobil: 0040 722 30951. Tel/Fax: 0040 244 596193.

E-mail: info@tonnie-labs.ro
http://www.tonnie-labs.ro/
Competente: Analize pentru apa potabila si apa uzata

7. APAVITAL. Adresa: str. Mihai Costăchescu nr. 6, Iaşi, RO – 700495. Telefoane centrală: 0232-215.410, 215.411, 215.412, 215.413. Telefon call center: 0232.969, Fax : 0232.212.741.

Program: luni-vineri: 07.00 – 21.00.

E-mail : contact@apavital.ro , media@apavital.ro
http://www.apavital.ro/verifica_apa_potabila-1707-ro.html
Compenente: Analize apa potabila si apa uzata

8. SC RAJA SA. LABORATOR APĂ POTABILĂ – PALAS. Constanţa, Bdul. Aurel Vlaicu, nr. 137. Tel. 0241/621374

LABORATOR APĂ UZATĂ – CONSTANŢA SUD. Constanţa, Str. Theodor Speranţia, nr. 1. Tel. 0241/682623

LABORATOR APĂ UZATĂ – MANGALIA. Mangalia, Str. Portului, nr. 54-55. Tel. 0241/751263
http://www.rajac.ro/laboratoare
Competente: Analize apa potabila si apa apa uzata

9. DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CONSTANTA. Contact – Directia de Sănătate Publică. Adresa: Aleea Lacramioarei nr.1. Telefoane: 0241 / 480939, 0241 / 480940, 0241 / 480945. Fax: 0241 / 480946. E-mail: secretariat@dspct.ro; relatii.publice@dspct.ro; Adresa: str. N. Iorga nr.89. Tel. centrala: 0241 / 481601
Secretariat tehnic: 0241 / 481613. Fax: 0241 / 481642
http://www.dspct.ro/s8/tarife/
Competente: Analize apa potabila si apa uzata

10. APA CANAL SA GALATI. Adresa: Strada C. Brancoveanu nr. 2 Localitate Galati, Romania cod 800058. Legaturi directe: Telefon fix: 0236 473380. Telefon mobil:
0749 285300. Fax: Secretariat: 0236 473332. Registratura: 0236 473367. Dispecerat: 0236 473360. Dispecerat: Telefon fix: 0236 463294. Telefon mobil: 0752 128892
Call Center 1: 0236 472341. Call Center 2: 0236 472342. Call Center 3: 0236 472343
Telverde: 08000800860
Legaturi interioare: Relatii cu publicul: 127. Dispecerat: 133. Adrese e-mail contact: office@apa-canal.ro 
http://www.apa-canal.ro/tarife-laboratoare/
Competente: Analize apa potabila

11. COMPANIA APA BRASOV. Adresa: Brasov – Romania, Str. Vlad Tepes nr. 13
FAX: 0268/471427. Contact Center: Telefon: 0268/926
http://www.apabrasov.ro/ro/servicii/monitorizarea-calitatii-apei/#laborator-apa-potabila
Competente: Analiza apa potabila si apa uzata

12. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – ECOIND. Adresa: str. Drumul Podu Dambovitei nr.71-73, sector 6, Tel: 021410 03 77.
Fax 021 410 05 75. e-mail: ecoind@incdecoind.ro
http://www.incdecoind.ro/
Sucursale: Timisoara, Piata Regina Maria nr.1, et. 2. Tel: 0256 220369. e-mail ecoind.tm@gmail.com
http://www.incdecoind.ro/
Rm. Valcea, strada Uzinei nr.1, Tel. 0250737543

Mircea Vintilescu

Cum ne conservăm dezastrul – cu multă indiferenţă

Alegerile europarlamentare au trecut şi politicienii noştri au tras cele mai bune concluzii: TREBUIE GĂSITE CELE MAI BUNE METODE PENTRU CONSERVAREA DEZASTRULUI ROMÂNILOR ŞI AL ROMÂNIE. Cred că este singurul lucru care preocupă major pe aceşti neoameni din zilele noastre..

O primă metodă folosită este ABUREALA POPULAŢIEI. Iată că în loc să se preocupe de găsirea acelor căi de a scote ţara din sărăcia cruntă în care se zbate, ei se preocupă de îndobitocirea populaţiei cu probleme doctrinare, cu realizarea de alianţe şi fuziuni, care să dea consistenţă mai mare furturilor realizate de aşa-zisele partide de stânga sau de dreapta. În mintea acestor pseudo-politicieni se conturează acum un gând şi mai sălbatic: DACĂ POLARIZĂM POLITICUL ÎN DOI POLI ”SERIOŞI” DE STÂNGA SAU DE DREAPTA, ALTERNATIVA LA HOŢIA BANULUI PUBLIC SE VA REALIZA FĂRĂ NICI O PROBLEMĂ.

Îmi amintesc că la finele anului 1989 eram singura ţară din fostul lagăr socialist care NU AVEA NICI UN FEL DE DATORIE EXTERNĂ, BA MAI MULT, ERAM SINGURA ŢARĂ SOCIALISTĂ CARE AVEA DE ÎNCASAT SUME IMPRESIONANTE DIN ACTIVITATEA DE COMEŢȚ EXTERIOR. Mai aveam o industrie şi o agricultură care a produs suficient de mult pentru a achita datoriile de război sau datoriile făcute pentru dezvoltarea sau industrializarea ţării. Totodată aveam planuri măreţe de electrificare integrală a transportului feroviar, de construcţie de autostrăzi etc.

După anul 1990 partidele politice de dreapta sau de stânga, în cea mai bună alternanţă la hoţie şi jaf au făcut în 24 de ani praf toată România, au pauperizat toată populaţia şi se gândesc foarte serios cum pot vinde totul, INCLUSIV VIITORUL.

Beneficiind de INDIFERENŢA CETĂŢEANULUI, toţi politicienii au făcut numai pe căi necurate averi fabuloase, unii au ajuns chiar în topul milionarilor lumii. Atât partidele de dreapta cât şi cele de stânga s-au luptat din răsputeri în acest interval de timp pentru a jefui în folosul lor tot ce se poate fura, astfel că astăzi România se află, datorită politicilor promovate de ei, pe ultimul loc în mai toate domeniile în rândul ţărilor care fac parte din Uniunea Europeană.

Credeam că după aceste alegeri liderii de drepta sau de stânga vor analiza cu maximă responsabilitate cum trebuie REDRESATĂ ROMÂNIA PENTRU A INTRODUCE PROGRESUL ŞI BUNĂSTAREA, PENTRU ERADICAREA SĂRĂCIEI, PENTRU PROTEJAREA ACESTUI TERITORIU ÎMPOTRIVA FENOMENELOR DISTRUCTIVE GENERATE DE SCHIMBĂRILE CLIMATICE etc., etc.

Nici vorbă de aşa ceva, toţi se gândesc numai cum să procedeze pentru a pune mâna pe puterea absolută ca să trăiască numai din hoţie şi jaf. Născocesc combinaţii politice care să le aducă procente în plus la viitoarele alegeri, dar nu se gândesc ce legi trebuie să dezvolte şi să promoveze pentru a face ceea ce trebuie, adică să genereze prosperitate şi bunăstare populaţiei care ar trebui să-i voteze.

Greşeala monumentală a cetăţeanului român este că SE RESEMNEAZĂ, nu vrea să se implice cu nimic pentru a schimba radical acest curs al DEZMĂŢULUI POLITIC. Mulţi cetăţeni scârbiţi de incultura politică promovată de toţi demnitarii, au crezut că ABSENTEISMUL DE LA URNE îi va scuza CĂ NU AU CU CINE VOTA, dar viața a demonstrat că şi în lipsa a peste 67% din electorat, jaful politic al ţării nu este cu nimic influenţat în diminuarea lui.

Two monkies

Alţii au crezut că prin autoanularea buletinului de vot vor da un semnal clar CĂ NU AU CU CINE VOTA, dar şi aşa, viaţa a demonstrat că măreţele idealuri ale politicienilor români de a se îmbogăţi numai prin jaf şi prin hoţie nu pot fi oprite. Ba mai mult, acum încearcă să valorifice în folosul lor aceste comportamente nefireşti ale cetăţeanului spunând sus şi tare că ASTA ESTE VOINŢA POPORULUI.

Eu nu pot înțelege cum cea mai mare parte a populaţiei educate a României acceptă un asemenea comportament al întregii clasei politice, care se foloseşte de mase pentru a distruge definitiv această ţară şi mai ales de a oprima la sânge pe fiecare cetăţean în parte. Oare nu mai avem noi cetăţenii acestei ţări nimic de spus în legătură cu soarta noastră şi a ţării în general? Chiar vrem să fim spectatorii acestui comportament al dezmăţului şi dezastrului politic?

În loc să ne unim forțele ca să gândim cum putem face faţă acestor nenorociri la care până astăzi suntem simpli spectatori, noi încercăm să intrăm în jocul murdar al politicienilor şi să ne polarizăm şi noi în adepţi ai doctrinelor de stânga sau de dreapta. Păi de doctrine are nevoie România astăzi când natura se răzbună cu furie pe dezmăţul făcut asupra fondului silvic, pe proasta organizare administrativă şi politică a fiecărei localităţi şi judeţ în parte? Chiar nu putem să înţelegem că la îndemnul puterilor străine asupra justiţiei, vizualizăm cu toţii, zilnic, cum absolut toţi demnitarii ţării de dreapta şi de stânga sunt arestaţi pentru hoţiile săvârşite?

Dacă această boală a indiferenţei faţă de noi înşine ne-a contaminat în aşa măsură că nu mai suntem în stare să reacţionăm, eu spun că nu avem nici o scuză în faţa copiilor sau a nepoţilor noştri de a continua cu un asemenea comportament. Trebuie să conştientizăm că STĂ ÎN PUTEREA FIECĂRUI CETĂŢEAN VIITORUL LUI ŞI AL URMAŞILOR LUI, iar implicarea lui în a redresa această situaţie dezastroasă în care ne aflăm este ABSOLUT NECESARĂ.

Trebuie mai mult ca ori când să demonstrăm noi, SOCIETATEA CIVILĂ că nu polarizarea doctrinară în stânga sau dreapta reprezintă calea de a ieşi din acest mare necaz în care ne aflăm, CI O NOUA GÂNDIRE ŞI ABORDARE ASUPRA MODULUI CUM PUTEM SĂ NE AUTOPROTEJĂM, CUM PUTEM READUCE PROGRESUL ŞI PROSPERITATEA ÎN ROMÂNIA. Invit pe această cale pe fiecare cetăţean să îşi rezerve timpul necesar pentru a înţelege că numai PRIN IMPLICAREA LUI CONŞTIENTĂ ŞI RESPONSABILĂ, PRIN UNITATE ŞI ATITUDINE CIVICĂ mai putem schimba lucrurile în bine în ROMÂNIA.

Circul la care asistăm astăzi cu POLARIZAREA CIOLANULUI nu ne foloseşte la nimic, iar antidotul îl poate reprezenta numai CETĂŢEANUL EDUCAT care trebuie să se implice pentru a nu lăsa această corabie care se numeşte România în bătaia valurilor, respectiv la discreţia anarhismului politic promovat prin doctrine declarative şi fără conţinut.

Mircea Vintilescu

Ce înseamnă să fii un nimeni în Europa

S-au încheiat şi alegerile europarlamentare din România. Am văzut multe figuri de politicieni care au ţinut să transmită NIMIC pentru cum doresc ei să ne reprezinte în Parlamentul Europei. Acesta este cel mai TRIST lucru.

Cred că aceşti oameni politici, cărora li s-a alăturat şi un independent, lucru de apreciat, aşadar spunea că aceşti politicieni care se consideră apţi de a ne reprezenta interesele în marea Uniune de state ale Europei NU AU HABAR PE CE LUME TRĂIESC ŞI MAI ALES PENTRU CE TRĂIESC.

020

Când nu transmiţi nimic concret alegătorilor, pentru ce doreşti să mergi în cel mai înalt for politic al Europei? Înseamnă că nu cunoşti nimic din problemele grave care afectează România şi nici nu intuieşti nimic din tot ceea ce se prefigurează ca dificil în viitorul apropiat la nivelul continentului nostru.

Cred că toţi aceşti curajoşi TEMBELI, care prin ruleta norocului au ajuns europarlamentari, au lucrat probabil cu flacăra violetă şi au reuşit să imbecilizeze întreaga naţie, pentru că altă explicaţie a voturilor primite de ei, eu nu am.

Nu s-a vorbit nimic despre problemele grave cu care se confruntă România sub aspectul natalităţii, educaţiei, ocrotirii sănătăţii, politicilor fiscale şi financiare, drepturilor omului, protecţiei mediului înconjurător, siguranţei funcţionării statale şi nici nu a existat vreo dezbatere cu privire la modul de integrare al tinerilor în viaţa economică a ţării.

Nu am auzit nimic din gura celor care ne-au reprezentat până acum în Parlamentul Europei despre problemele dificile de acest gen care există sau se prefigurează la nivel european şi mai ales nu s-a prezentat nimic despre soluţiile pe care vor încerca să le propună.

Am auzit în schimb numai aberaţii şi multe, multe TÂMPENII din gura unor oameni care se cred politicieni. Pentru mine aceşti oameni aleşi, dar şi nealeşi, reprezintă cel mai bun produs rezidual al politicii româneşti din zilele noastre.

Mă aşteptam ca măcar cu ocazia alegerilor parlamentare la nivel european să aud că cineva este preocupat de un nou mod de pregătire a teritoriului european şi în speţă al României, ca să putem minimaliza efectele distructive ale schimbărilor climatice. Dar şi pentru acest domeniu se vede că nu avem oameni pregătiţi de nici un fel.

Din toată această campanie a rezultat că POLITICIENII NOŞTRI HABAR NU AU PENTRU CE ŞI PENTRU CINE FAC POLITICĂ. Cred că nici nu cunosc această problemă, dar ca nişte inconştienţi se implică foarte activ în NIMIC. Mă întreb pentru ce merge această armată de 32 de IMBECILI la Bruxelles? Ce vor aceşti NIMENI să facă pentru România? Când România nu are nimic de spus în Parlamentul European, pot să cred că România nu mai există?

Scriu aceste rânduri sub formă rezumativă, numai cu gândul la populaţia tânără a acestei ţări şi încerc prin aceasta să evidenţiez ce înseamnă lipsa de preocupare a tineretului şi mai ales a populaţiei mature de a se implica responsabil într-un nou mod de a face politică în România.

Iată unde duce indiferenţa, lipsa de educaţie civică, lipsa comunicării corecte între cetăţeni: TOATE CONDUC LA PROMOVAREA NONVALORILOR ŞI LA CONDAMNAREA NOASTRĂ LA SĂRĂCIE ŞI LA SUFERINŢĂ.

Fiecare cetăţean ar trebui să se întrebe foarte serios aşa: DACĂ NOI ROMÂNII NU MAI AVEM NIMIC DE SPUS ÎN EUROPA, CE MAI CĂUTĂM ÎN ACEASTĂ UNIUNE? POATE CĂ TOŢI O DUCEM AŞA DE BINE ÎNCÂT NU MAI PUTEM VIZUALIZA ŞI CONŞTIENTIZA MIZERIA ÎN CARE TRĂIM. Dar cum lucrurile nu stau aşa, îmi permit să spun răspicat: TREZIŢI-VĂ ROMÂNI! NU SE POATE CONTINUA AŞA. CU INDIFERENŢĂ, LENE, INCULTURĂ ŞI MAI ALES CU INDOLENŢA UNUI CETĂŢEAN NEEDUCAT! O SĂ AJUNGEM MAI RĂU CA UCRAINA.

Mircea Vintilescu