Harta de zgomot a Bucureştiului

APPM
 HARTA DE ZGOMOT A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI: O NECESITATE REALĂ A EDILILOR
Domeniul investigării zgomotului urban cuprinde un număr restrâns de personal specializat pentru abordarea corectă al acestui factor de mediu.
Necesitatea obţinerii şi gestionării unor informaţii reprezentative şi certe din domeniul zgomotului urban este cerută atât la elaborarea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului care trebuie să protejeze în mod special zonele rezdenţiale ale oraşului, cât mai ales de grija autorităţilor statului pentru ocrotirea sănătăţii populaţiei, potenţial expuse la acest factor de mediu, considerat a avea funcţii perturbatorii semnificative pentru om, când se depăşesc anumite praguri critice.
Subscriind la aceste cerinţe, Primăria Generală a Municipiului Bucureşti a trecut la organizarea încă din anul 2005 a activităţii de identificare şi de monitorizare a zgomotului urban, răspunzând prin aceasta şi cerinţelor din LEGEA nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind „PROTECŢIA MEDIULUI”, respectiv al art. 70 şi al art. 90, prin care autorităţilor publice locale, legiuitorul, le conferă următoarele atribuţii şi răspunderi:
 • să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcţionarea sau existenţa obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei şi mediului;
 • să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în anumite zone ale localităţilor, cu predominanţă în spaţiile destinate locuinţelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului;
 • să aplice prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • să urmărească respectarea legislaţiei de protecţia mediului de către operatorii economici care prestează servicii publice de gospodărie comunală;
 • să adopte programe şi proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localităţilor;
 • să aibă personal specializat pentru protecţia mediului şi să colaboreze în acest scop cu autorităţile pentru protecţia mediului;
 • să promoveze o atitudine corespunzătoare a comunităţilor locale în legătură cu importanţa protecţiei mediului;
 • să supravegheze operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminării accidentale de poluanţi sau depozitării necontrolate de deşeuri şi dezvoltarea sistemelor de colectare a deşeurilor refolosibile;
 • să organizeze servicii specializate pentru protecţia mediului şi să colaboreze, în acest scop, cu autorităţile pentru protecţia mediului.
Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra zgomotului urban, răspunzând astfel şi cerinţelor HG 321/2005, Primăria Generală a Municipiului Bucureşti a colaborat cu firma Enviro Consult S.R.L. – firmă specializată la acea vreme (anul 2005) ca dealer de aparatură produsă de firma daneză Bruel&Kjaer pentru măsurarea de zgomot şi vibraţii în Romania. Este foarte îndoielnic cum această firmă neatestată şi fără specializarea necesară în elaborarea unor proiecte de o foarte mare complexitate a reuşit să câştige licitaţia pentru realizarea hărţii zgomotului urban în Municipiul Bucureşti, dar mai deranjant este faptul că la dezbaterea publică al acestui document s-au evidenţiat deficienţe grave atât în prelucrarea informaţiei primare, cât şi la redactarea hărţii care a fost elaborată într-o manieră total neprofesională. Totodată s-a constatat că la nivelul acestui material cartografic lipseau foarte multe informaţii esenţiale, mai ales din zonele rezidenţiale ale oraşului, cât şi din zonele spaţiilor verzi sau destinate recreerii.
Faţă de aceste remarci critice, elaboratorul hărţii acustice nu a adus nici un fel de modificări şi/sau completări la materialul iniţial, cu toate că a încasat integral o sumă apreciabilă de bani, respectiv peste 1.500.000 de Euro.
Este inexplicabil cum s-a ajuns ca acest material total eronat, care în loc să informeze publicul şi autorităţile de specialitate le dezinformează, a ajuns să fie expus pe pagina web a Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti, fără a avea corecturile solicitate, acesta fiind vizualizat astăzi de numeroşi utilizatorii ai internetului atât din ţară, cât şi din întreaga lume.
Expunerea publică a acestor hărţi, nu numai că a adus o pată de ruşine faţă de necesitatea de cunoaştere a situaţiei acustice reale din oraş de către această instituţie, dar discreditează în mod nejustificat atât specialiştii cât şi consultanţii de mediu din ţară şi mai ales pe cetăţeanul bucureştean, care a suportat costurile acestei „maculaturi” din care nu se poate informa cu nimic despre zonele vulnerabile ale oraşului sau despre zonele protejate, întrucât nu există o singură stradă (din cele câteva mii existente) pentru care evaluarea acustică să fi fost efectuată şi prezentată corect.
În planul dezvoltării edilitare a Bucureştiului, acest material, care se doreşte a fi „harta acustică”, nu poate furniza informaţiile necesare care să permită formularea şi aplicarea de măsuri corective, aducând prin aceasta grave prejudicii cetăţeanului. În acest spirit, la numeroasele întâlniri ale experţilor români cu experţii europeni în domeniul zgomotului urban, al urbanismului şi al amenajării teritoriului, suntem permanent ironizaţi pentru că tolerăm impostura, că acceptăm ca cetăţeanul să fie agresat chiar de către instituţiile abilitate ale statului, care ar trebui să-l protejeze şi să elimine elementele de disconfort fonic (măcar acolo unde se poate).
Faţă de aceste elemente cerem imediat Primarului General să scoată acest document compromiţător de pe pagina web şi în locul lui să se prezinte scuze cetăţenilor bucureşteni pentru dezinformarea produsă. Totodată, solicităm să se treacă la elaborarea hărţii acustice pentru Municipiul Bucureşti numai cu specialişti care au demonstrat probitate profesională în acest domeniu, material care, în final, trebuie supus dezbaterii publice şi expertizării de către persoane autorizate, înainte de a fi publicat ca material oficial.
Sperăm că aceste deficienţe semnalate nu se vor mai repeta şi că vom putea fi – în conformitate şi cu cerinţele legislaţiei în domeniul zgomotului – beneficiarii unei hărţi acustistice corespunzătoare, care să stea pe lângă alte documente de specialitate la baza elaborării întregii strategii de dezvoltare urbană a Municipiului Bucureşti.
DECAN A.P.P.M. – Prof. Univ. Dr. Mircea Vintilescu

Operaţiunea "APA" – sută la sută

OPERAŢIUNEA H2O%
"Mişcarea Euro-Civică Română" analizează cum suntem încărcaţi la facturare de unii agenţi economici prestatori de servicii comunale. Înşelarea cetăţeanului se realizează cu participarea unor instituţii abilitate ale statului finanţate din taxe şi impozite pentru a ne apăra drepturile.
Ca să exemplificăm, în această primă etapă, ne vom referi la o factură emisă pentru serviciile prestate de APA NOVA BUCUREŞTI cu sediul în str. Demetriade Aristide nr. 2, sectorul 1, din Bucureşti.
În speraţa că împreună vom lua o decizie privind modul cum va trebui să ne protejăm în astfel de situaţii, vă explicăm modalitatea prin care se facturează un imobil din Bucureşti care nu este racordat la reţeaua municipală de termoficare, pentru perioada de facturare cuprinsă între 16.12.2010 şi 14.02.2011, la care, prin citirea indexului de pe apometru, s-a stabilit un consum de 187 m3 de apă.
Vă sugerăm ca, pornind de la acest exemplu, să vă faceţi şi Dumneavoastră calculele şi să constataţi cum şi cu cât sunteţi înşelaţi şi furaţi sistematic de către APA NOVA BUCUREŞTI şi de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, sub oblăduirea A.N.R.S.C.
apa nova 01
ETAPELE ÎNŞELĂTORIEI
1. FACTURAREA SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ
Pentru stabilirea tarifelor, A.N.R.S.C. – fără să organizeze o dezbatere publică cu beneficiarii acestor servicii, de la sine putere – avizează cu adresa nr. 3441821 din 21.12.2010 ajustarea preţului pentru apa potabilă la valoarea de 2,31 lei/m3 de apă captată şi consumată.
Trecând peste faptul că în ultimii ani calitatea apei distribuite în reţeaua municipală de alimentare cu apă nu a îndeplinit niciodată caracteristicile de apă potabilă, ci cu îngăduiţă a avut o calitate similară cu apa menajeră, deci fără să se informeze corespunzător, A.N.R.S.C. a avizat un preţ pentru prestarea unor servicii care nu sunt conforme cu ceea ce primeşte bucureşteanul la robinet. În acest sens este interesant de văzut cum calculează APA NOVA valoarea acestor servicii, respectiv:
apa nova 02
Prima problemă care se ridică este legată de faptul că plătim un preţ nerealist pentru un serviciu care nu se realizează conform contractului, respectiv plătim echivalentul pentru apă potabilă adică 543,54 lei, iar consumatorul primeşte la robinet apă menajeră, fără ca măcar să fie informat corect despre calitatea neconformă sub aspect potabil şi să ia măsurile care se impun. Această dezinformare cu rea credinţă şi în formă continuată aduce grave prejudicii mai ales familiilor care au în creştere sugari şi mai ales copii mici, afectându-le starea de sănatate. Menţionez că această informare ar trebui să fie făcută atât de APA NOVA, de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI şi mai ales de către DIRECŢIA SANITARĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, toate acestea reprezentând instituţii care sunt plătite din banii contribuabilului bucureştean, indiferent dacă este şomer, pensionar, sau salariat.
Din calculele efectuate ar rezulta că pentru apa ce are calităţi doar menajere ar trebui să se plătească un preţ de maxim 1,50 lei/m3, reprezentând:
apa nova 03
Analiza comparativă a valorilor înscrise în cele două tabele referitoare la sistemul de facturare al serviciilor de distribuire a apei, scot în evidenţă următoarele disfuncţionalităţi (nereguli):
 • contravaloarea pentru de apa menajeră distribuită acestui imobil nu este de 438,34 lei (fără T.V.A.) cum eronat a stabilit APA NOVA, ci de 326,56 lei cum a rezultat din calcul, fiind facturat în plus şi în mod injust 111,78 lei;
 • la acest prejudiciu adus în mod fraudulos consumatorului de către APA NOVA se mai adaugă şi valoarea T.V.A.-ului aferent, bani care îi însuşeşte statul român, respectiv nu 105,20 lei în varianta frauduloasă, ci ar fi trebuit plătit doar 78,37 lei, rezultând că abonatul mai pierde 26,83 lei din această înşelătorie;
 • valoarea totală exprimată în lei care reprezintă fraudarea abonatului este 138,61 lei, bani pe care consumatorul de apă analizat îi dă pentru nişte servicii de care nu a beneficiat, dar pe care autorităţile abilitate ale statului le tolerează într-o complicitate totală cu făptuitorul acestui furt în detrimentul cetăţeanului.
Pentru această formă de fraudare, cât şi pentru dezinformarea privind vânzarea unui produs care nu corespunde calitativ obiectului contractual şi care aduce prejudicii semnificative stării de sănătate a populaţiei, până în prezent nu răspunde sub aspect juridic nimeni, cu toate că reprezintă o gravă infracţiune, favorizează înşelăciunea, furtul populaţiei şi mai ales deteriorarea stării de sănătate a consumatorului direct al acestui produs reprezentat de apa de la robinet.
2. FACTURAREA SERVICIILOR DE CANALIZARE APĂ UZATĂ
Pentru stabilirea tarifelor, A.N.R.S.C., fără să organizeze o dezbatere publică cu beneficiarii acestor servicii, de la sine putere, fără a cunoaşte modul cum trebuiesc stabilite prin sisteme indirecte volumele de ape uzate menajere, avizează cu adresa nr. 3441821/21.12.2010 ajustarea preţului pentru apa uzată descărcată în reţeaua publică de canalizare la valoarea de 0,51 lei/m3, preţul fiind identic şi pentru preluarea la canalizare a apelor meteorice. Este total inexplicabil cum preţul serviciilor de preluare la canalizare a apelor meteorice poate fi egal cu preţul preluării la canalizare al apelor uzate de tip menajer, A.N.R.S.C. demostrând astfel că personalul acestei instituţii nu este calificat pentru acest domeniu de activitate.
Interesant este modul cum calculează APA NOVA valoarea serviciilor de preluare la canalizarea publică municipală a apelor uzate menajere, respectiv:
apa nova 04
Din exemplificarea modului de calcul se evidenţiază a doua înşelătorie a consumatorului, respectiv prin considerarea în mod injust că valoarea debitelor de apă captate de consumator sunt perfect egale cu valoarea debitelor de apă uzată evacuate, fapt care exclude din calcul apa care este integrată în diferite activităţi sau produse şi care nu mai poate ajunge la canalizare.
Pentru a înţelege concret cum se realizează acestă înşelătorie şi furtul de bani din buzunarul consumatorilor, este necesar să prezint modul cum se produce restituţia de apă la nivelul consumurilor specifice de apă pentru un om la nivelul unei zile.
Astfel, după concluziile formulate în anul 1999 de Asociaţia Generală a Higieniştilor şi Tehnicienilor Municipali (Franţa), consumul domestic de apă în Europa are o valoare medie de 150 l/om/zi.
Distribuţia consumului specific pe om şi zi al apei, corelat cu restituţia de apă uzată are următoarele valori:
apa nova 05
Având ca referinţă standardul SR EN 805 preluat după standardul european similar Anexa A – informativă, atunci când nu există informaţii mai bune, necesarul global de apă poate fi cuprins între 150-250 l/om/zi, în funcţie de condiţiile sociale şi climatice, în afara necesarului industrial specific.
Indiferent dacă se modifică norma consumurilor specifice de la 150 l/om/zi la 250 l/om/zi, valorile exprimate procentual referitor la consumul de apă şi la evacuările de ape uzate menajere nu se modifică.
Din analiza valorilor care exprimă volumele de apă uzată de tip menajer care se evacuează la reţeaua publică de canalizare, rezultă după cum a stabilit Asociaţia Generală a Higieniştilor şi Tehnicienilor Municipali din Franţa, două concluzii semnificative:
 • pentru locuinţele care sunt racordate la sistemele publice de termoficare, valoarea procentuală a volumului de ape uzate menajere evacuate la reţelele publice de canalizare este de circa 85 % din valoarea totală procentuală a volumului de apă captat (preluat/consumat) şi nu de 100% cum pretinde în mod eronat APA NOVA;
 • pentru locuinţele care au sisteme proprii de producere a apei calde menajere şi a apei de termoficare (posesoare de microcentrale termice), valoarea procentuală a volumului de ape uzate menajere evacuate la reţelele publice de canalizare este de circa 67,78% din valoarea totală procentuală a volumului de apă captat (preluat/consumat) şi nu de 100 % cum pretinde în mod eronat APA NOVA.
Refăcând calculul cu noul sistem al evacuărilor specifice de ape uzate raportat la exemplul anterior, rezultă următoarele valori:
apa nova 06
Analiza comparativă a valorilor înscrise în cele două tabele referitoare la sistemul de facturare al serviciilor de canalizare a apelor uzate menajere scot în evidenţă următoarele disfuncţionalităţi (nereguli):
 • volumul de ape uzate evacuate de la imobilul analizat nu este de 187,00 m3 cum eronat a stabilit APA NOVA, ci de 126,75 m3 cum a rezultat din metodologia de calcul utilizată de Asociaţia Generală a Higieniştilor şi Tehnicienilor Municipali din Franţa, fiind facturaţi în plus şi în mod injust 60,25 m3 ape uzate, volume de apă uzată pentru care APA NOVA minte autorităţile statului că a prestat servicii specifice de canalizare;
 • valoarea care ar trebui facturată (fără T.V.A.) nu este de 96,84 lei cum susţine în mod incorect APA NOVA, ci numai de 69,87 lei, rezultând că acest agent economic îşi însuşeşte în mod necuvenit 26,97 lei, bani pe care îi fură din buzunarul abonatului consumator;
 • la acest prejudiciu adus în mod fraudulos consumatorului de către APA NOVA se mai adaugă şi valoarea T.V.A.-ului aferent, bani care îi însuşeşte statul român, respectiv nu 23,24 lei în varianta frauduloasă, ci ar fi trebuit plătit doar 16,47 lei, rezultând că abonatul mai pierde 6,47 lei din această înşelătorie;
 • valoarea totală exprimată în lei care reprezintă fraudarea abonatului este 33,44 lei, bani pe care consumatorul de apă îi dă pentru nişte servicii de care nu a beneficiat, dar pe care autorităţile abilitate ale statului le tolerează într-o complicitate totală cu făptuitorul acestui furt în detrimentul cetăţeanului.
3. FACTURAREA TAXEI MUNICIPALE PENTRU APĂ UZATĂ
A treia etapă de înşelătorie şi furt a cetăţeanului bucureştean se realizează într-o complicitate perfectă între APA NOVA şi CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI. Astfel, prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 317/2008 s-a stabilit o taxă (TMAU) de 0,10 lei/m3 de apă uzată şi apă meteorică deversată la canalizarea publică, taxă care este colectată de APA NOVA în numele C.G.M.B.
Referitor la modul de facturare al serviciilor pentru preluarea apelor meteorice s-a constatat că acesta se bazează pe un sistem incorect, respectiv pe o valoare constantă pentru fiecare facturare în parte din cursul unui an, căruia îi corespunde un volum 12 m3 de ape meteorice evacuate din incinta imobilului analizat (de pe clădire, de pe suprafeţe impermeabilizate şi de pe spaţiile verzi, pentru care APA NOVA exclude procesele naturale de evaporare şi de infiltare a apei). De aici rezultă că metodologia de calcul este total incorectă, rezultând că în fiecare lună acest imobil recepţionează din atmosferă circa 6 m3, volume de apă pe care le descarcă în canalizare constant, indiferent dacă este secetă şi nu plouă, dacă ninge iar precipitaţiile sunt sub formă solidă şi procesele de scurgere a apei nu se pot forma, sau dacă luna respectivă este deosebit de ploioasă, APA NOVA facturează abonatul cu rigurozitate, respectiv cu 6 m3/lună.
Lăsând la o parte modul total incorect de stabilire a volumelor de ape meteorice evacuate din incinta acestui imobil, se constată grave deficienţe la stabilirea coeficienţilor TMAU.
Astfel, după metodologia incorectă de calcul aplicată de APA NOVA, valoarea exprimată în lei a TMAU este de 19,90 lei, respectiv cu 6,03 lei mai mult faţă de valoarea reală de 13,88 lei (126,75 m3 apă uzată+12 m3 apă meteorică = 138,75 m3), bani care în mod fraudulos sunt pretinşi abonatului.
Însumând toate disfuncţionalităţile identificate rezultă că abonatul acestui imobil plăteşte apa menajeră captată la preţ de apă potabilă, lucru care este total injust şi pentru care plăteşte în plus 138,61 lei, iar pentru faptul că nu a reclamat nimic în acest sens mai este şi furat cu suma de 39,46 lei numai la acestă factură, furt care rezultă din aplicarea în mod incorect a unor metodologii de calcul care la fiecare capitol dezavantajează cetăţeanul, respectiv pentru imobilul analizat cu o sumă totală de circa 187 lei.
Dacă toţi abonaţii ar verifica sistemul de calcul efectuat de APA NOVA numai pentru ultima factură emisă, se va constata că suntem încărcaţi cu sume considerabile de bani. Taxele incorect calculate ne încarcă factura la apă.
În aceste condiţii, când toate categoriile de cetăţeni, în marea majoritate săraci şi foarte săraci, sunt desconsideraţi şi furaţi sistematic de instituţiile statului, se pune întrebarea dacă mai acceptăm ca şi pe viitor să fim victimele prejudiciilor create de către societăţi comerciale incorecte lipsite de scrupulul elementar al solidarităţii cetăţeneşti.
Pentru a formula o strategie corectă de acţiune, invit pe cei cu iniţativă civică să îşi spună punctul de vedere la rubrica Comentarii. Este necesar să ne solidarizăm pentru a soluţiona o situaţie ce nu mai poate continua, pentru a beneficia de servicii corecte şi de calitate.
Prof. univ. dr. Mircea Vintilescu

Mesaj pentru "Mişcarea Euro-Civică Română"

Este necesar să ne orientăm urgent spre inovare şi soluţii care să ne deschidă spre un nou fel de a gândi pentru a redresa dezechilibrul creat.

Este nevoie de iniţiativă, iar dorinţa de a schimba se va reprofila – de la nevoi şi ipoteze în termenii concreţi – de la proiecte la realizare.

A face concret şi a realiza ceea ce ai gândit şi proiectat corect, pentru a transforma ceea ce astăzi este nefucţional, contraproductiv şi greşit orientat, este calea cea mai simplă de a desfiinţa blocajul lui ”NU SE POATE SCHIMBA”.

Un proiect social, economic şi politic presupune management, leadership şi proceduri. Proiectul ne va corecta traiectoria dar mai ales va elibera energiile tinerilor în realizarea viziunilor lor, care privesc viitorul lor şi al nostru arătând că se poate privi spre acesta cu încredere.

Construind o punte de comunicare eficientă între trecut, prezent şi viitor, scânteia intuitivă a grupului de iniţiativă a "Mişcării Euro-Civice Române" va conduce spre o breşă dintre lumea existentă şi cea posibilă.

Civismul se va clădi astfel pe interesul fiecăruia în interesul comunităţii iar societatea îşi va regăsi interesul comunitar în interesul fiecăruia.

Ia initiaţivă şi nu te mai lăsa condus. Ai şansa să-ţi construieşti singur destinul împreună cu toţi cei care gândesc asemenea ţie.

Radu Vişan

Impact politic semnificativ

Impact politic semnificativ = efectele cuantificabile asupra părţilor interesate considerate ca fiind importante prin aplicarea criteriilor referitoare la dimensiunea şi caracteristicile politicilor promovate de către o organizaţie, sau referitor la caracteristicile anumitor programe de acţiune şi/sau al aspectelor semnificative derulate, avându-se în vedere schimbările preconizate a se produce pentru îndeplinirea integrală şi la timp a ţintelor şi obiectivelor propuse.

019

Impact politic

Impact politic = efect cuantificabil pozitiv sau negatuv al politicilor desfăşurate de către o organizaţie asupra părţilor interesate.

018

Organism competent

Organism competent = for naţional, regional, local, sau modul component al unei organizaţii care a fost desemnat pentru a îndeplini programele de acţiune angajate, pentru realizarea integrală şi la timp a ţintelor şi obiectivelor care stau la baza politicilor derulate.

017

Partea interesată

Parte interesată = persoană, grup de persoane, sau reprezentanţi ai autorităţilor, interesată sau afectată pozitiv sau negativ de performanţa polticilor promovate de către o organizaţie.

016

Aspecte semnificative ale politicii derulate

Aspecte semnificative ale politicii derulate = acele activităţi, produse şi/sau servicii rezultate în urma derulării programelor de acţiune care au sau pot avea un impact semnificativ asupra sistemului de interacţiune cu părţile intersate, respectiv cu anumite comunităţi sau grupuri ale colectivităţilor umane.

015

Obiectivele principale ale Mişcării Euro-Civice Române, care decurg din obiectivul principal

Pornind de la principiile fundamentale, considerăm că pentru atingerea obiectivului general, la nivelul actualei etape, este necesar să se abordeze concomitent mai multe segmente ale vieţii social-politice şi economice în care s-au identificat grave disfuncţionalităţi, respectiv de a formula obiectivele principale care vor sta la baza activităţii MIŞCĂRII EURO-CIVICE ROMÂNE.

Având în vedere că în cadrul unei societăţi în care majoritatea comunităţilor umane se află la limita pragului de sărăcie, în care perspectivele pe termen scurt şi mediu al modului de derulare actual al vieţii social-politice şi economice se va deteriora şi mai mult, iar nivelul de sărăcie al populaţiei va căpăta amprente acute şi cronice, considerăm că este greu de imaginat că se va putea realiza o conştientizare eficientă a populaţiei pentru implicarea ei responsabilă ca societate civilă în viaţa şi treburile comunităţilor umane, cât mai ales în determinarea factorilor decidenţi ai autorităţilor de orice natură pentru aplicarea unor măsuri corective în vederea redresării situaţiei actuale.

În prezent, priorităţile populaţiei atât din mediul urban, cât şi din mediul rural se axează pe asigurarea cu orice risc şi mijloace a elementelor necesare subzistenţei de la o zi la alta, în condiţiile în care şi gradul de şomaj creşte, starea de sănătate a populaţiei se deteriorează continuu, iar mijloacele materiale pentru combaterea acestor probleme la nivelul unei familii devin din ce în ce mai puţine şi mai limitate.

Putem caracteriza această situaţie ca pe o perioadă în care disperarea populaţiei pentru asigurarea minimului necesar al existenţei a atins valori alarmante, în care spiritul de neîncredere în valenţele statului social este generalizat, iar procesul de înstrăinare al membrilor comunităţii faţă de treburile şi problematicile obştei se manifestă în mod pregnant.

Toate aceste disfuncţionalităţi grave, la care se mai pot adăuga şi încă multe alte problematici specifice pentru fiecare tip de comunitate umană în parte, au condus la formularea următoarelor obiective principale:

Obiectivul principal nr. 1 = formularea de soluţii pentru eradicarea pe termen foarte scurt a sărăciei, concomitent cu asigurarea în ritm continuu a creşterii gradului de bunăstare al fiecărei familii în parte, indiferent din ce comunităţi umane face parte. Acest obiectiv vizează în primul rând toate familiile care în prezent trăiesc sub pragul de sărăcie, respectiv peste 35% din populaţia ţării şi reprezintă ţelul fundamental al tuturor acţiunilor pe care dorim să le promovăm cu prioritate la nivelul tuturor comunităţilor umane de pe teritoriul românesc. Timpul de derulare al acestui obiectiv principal va fi de 3 ani pentru toate familiile care în prezent trăiesc sub pragul de sărăcie şi de maximum 5 ani pentru eradicarea celorlalte forme de sărăcie identificate la nivelul familiilor din comunităţile umane care trăiesc pe teritoriul românesc. Finalizarea cu succes al acestui obiectiv principal, depinde în primul rând de modul cum va fi implicat conştient şi responsabil un număr cât mai mare al populaţiei în formularea obiectivelor derivate, a ţintelor şi programelor de acţiune, cât mai ales în procesul de luarea deciziilor care privesc bunul mers al societăţii şi/sau al comunităţilor umane din care fac parte.

Obiectivul principal nr. 2 = implicarea generaţiei tinere de a participa în mod conştient şi responsabil la toate dezbaterile publice care privesc formularea şi luarea deciziilor privitor la dezvoltarea şi bunul mers al comunităţilor umane din care fac parte. Obiectivul are în vedere dezvoltarea multiplă a programelor educaţionale a tinerei generaţii prin prisma principiilor dezvoltării şi utilizării durabile a tuturor resurselor de care dispune comunitatea umană respectivă, astfel ca implicarea şi integrarea tinerilor în comunitate să se amplifice continuu, atât în folosul lor, cât şi al binelui social. Timpul de derulare al acestui obiectiv va fi de 2 ani pentru formularea curriculelor şi a programelor de acţiune şi de maximum 3 ani pentru formarea grupelor specializate a participării tinerilor la viaţa comunităţii. Finalizarea cu succes al acestui obiectiv principal, este condiţionată de implicarea generaţiei mature în formarea atitudinilor civice în rândul tinerilor şi de încurajarea implicării lor în bunul mers al societăţii, astfel ca fiecare decizie adoptată să nu aducă atingeri sau să compromită atât capacitatea generaţiei tinere, cât şi a generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile aspiraţii şi necesităţi.

Obiectivul principal nr. 3 = identificarea şi evaluarea elementelor generate de riscurile naturale şi antropice la nivelul comunităţilor umane, care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, bunurile materiale şi culturale ale individului şi colectivităţii, cu elaborarea de strategii pentru preîntâmpinarea dezastrelor, corelat cu promovarea celor mai eficiente măsuri pentru protecţia mediului înconjurător. Acest obiectiv îşi propune ca la nivelul comunităţilor umane să se identifice pe criterii ştiinţifice, împreună cu toţi factorii responsabili, dar mai ales cu implicarea conştientă a populaţiei, a tuturor categoriilor de riscuri care pot pune în pericol sau care pot ameninţa bunul mers al vieţii colectivităţii, concomitent cu elaborarea de strategii şi programe de acţiune care să asigure pregătirea şi/sau protecţia comunităţii pentru a acţiona eficient în vederea diminuării efectelor distructive, a pagubelor materiale, a protejării vieţii şi/sau elminării totale a factorilor perturbatori, în condiţiile în care se asigură o protecţie eficientă a tuturor componenţilor mediului înconjurător.

Mircea Vintilescu

Principiile de acţiune ale Mişcării Euro-Civice Române

Pentru evitarea caracterului declarativ şi formal al acţiunilor pe care dorim ca împreună să le putem promova, pornind de la realităţile existente în cadrul societăţii româneşti, este necesar să abordăm problematicile obiectivului general, prin prisma utilizării unor principii fundamental recunoscute la nivelul Uniunii Europene, acestea urmând să stea la baza formulării corecte, atât a obiectivelor principale care se desprind din obiectivul general, cât mai ales pentru asigurarea finalizării cu succes a tuturor segmentelor politice pe care le propunem a fi promovate.

Formularea obiectivelor principale, a obiectivelor derivate, a ţintelor, programelor de acţiune şi al aspectelor politicilor pe care dorim să le promovăm, toate acestea au la bază şi se sprijină pe următoarele principii fundamentale:

 • Principiul dezvoltării durabile care impune societăţii româneşti cerinţa obligatorie de a-şi organiza şi dezvolta cadrul de acţiune într-o strânsă corelaţie cu satisfacerea elementelor de progres şi civilizaţie a generaţiilor prezente, indiferent de tipul comunităţilor umane în care se manifestă, fără a aduce atingeri sau a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile aspiraţii şi necesităţi. Acest principiu fundamental cheamă toţi factorii responsabili din cadrul comunităţilor umane la abordarea problemelor dezvoltării viitoare numai pe baza unor măsuri bine fundamente ştiinţific şi foarte echilibrate, care să asigure elementele de continuitate a civilizaţiei comunitare pe termen lung, în care, generaţia tânără trebuie să devină partenerul principal de dialog pentru formularea şi luarea deciziilor care stau la baza dinamismului social.
 • Principiul asigurării elementelor de continuitate a identităţii comunităţilor româneşti cu toate elementele care o definesc: de limbă, religii, cultură, tradiţii şi obiceiuri, care să se subscrie armonios principiului „unitate în diversitate” în raport cu toate popoarele şi comunităţile umane care alcătuiesc marea familie a Uniunii Europene. Asigurarea elementelor de continuitate a comunităţilor umane în cadrul tuturor spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, presupune promovarea unor noi forme educaţionale, care să se bazeze pe respectul reciproc, în care solidaritate umană intra şi intercomunitare să pună în valoare conştiinţa dintre interesul individual cu interesele majore ale colectivităţilor umane.
 • Principiul utilizării durabile a potenţialului uman cât şi al resurselor naturale regenerabile/neregenerabile de către toate colectivităţile umane, într-un mod ştiinţific şi echilibrat, care să nu conducă la declinul acestora şi al mediului lor înconjurător, menţinând potenţialul lor pe termen cât mai lung, în deplin acord cu necesităţile şi aspiraţiile generaţiilor prezente şi mai ales cu cel al generaţiilor viitoare.
 • Principiul transpareţei în adoptarea programelor de dezvoltare a comunităţilor umane, impune asigurarea implicării conştiente a publicului şi mai ales a generaţiei tinere în luarea deciziilor, necesitând informări corecte şi cuprinzătoare, concomitent cu evaluarea multicriterială şi pe termen lung a impactului generat al deciziilor formulate asupra dezvoltării şi progresului comunităţilor umane.

Utilizarea acestor principii fundamentale în elaborarea strategiilor de acţiune ale MIŞCĂRII EURO-CIVICE ROMÂNE au ca principal scop eliminarea într-un timp cât mai scurt posibil a multiplelor disfuncţionalităţi care au fost identificate şi afectează grav toate comunităţile umane care îşi desfăşoară activitate pe teritoriul românesc.

Mircea Vintilescu

Obiectivul general al Mişcării Euro-Civice Române

Îngrijoraţi fiind de acest pericol iminent care ameninţă pe toţi cetăţenii români, respectiv de a fi consideraţi că provenim dintr-o ţară marginală spaţiului civilizaţiei europene, care abia acum începe să parcurgă etapele primare de modernizare a statului, parcurgând un ritm timid pentru tot ceea ce înseamnă condiţii de integrare europeană, în care cele mai importante măsuri se adoptă mai ales sub presiunea unor constrângere venite din afara spaţiului românesc, în care o mare parte a comunităţilor umane româneşti manifestă grave deficienţe educaţionale, corelat cu lipsa unui minim de resurse materiale la care se asociază şi eforturile minime ale autorităţilor statului român în combaterea acestei situaţii, considerând că această etichetă poate afecta pe termen lung mai ales generaţia tânără, un grup de cetăţeni români educaţi, au convenit să constituie asociaţia MIŞCAREA EURO-CIVICĂ ROMÂNĂ.

Această mişcare îşi propune să se implice responsabil la nivelul comunităţilor româneşti pentru a promova conştientizarea tuturor drepturilor, a libertăţilor şi mai ales a îndatoririlor pe care cetăţenul român trebuie să le dobândească în cel mai scurt timp, pentru a avea dreptul la o existenţă demnă şi la un cadru de acţiune identic cu toţi cetăţenii europeni.

Obiectivul general al MIŞCĂRII EURO-CIVICE ROMÂNE este promovarea la nivelul comunităţilor româneşti a elementelor de cunoaştere şi conştientizare a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor care decurg în urma aderării României la Uniunea Europeană, astfel ca, în cel mai scurt timp, să se asigure o integrare demnă şi responsabilă a cetăţenilor români în spaţiul european, asigurându-se astfel un cadru de viaţă şi acţiune identic cu cel al tuturor cetăţenilor europeni.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, la nivelul acestei organizaţii s-au formulat o parte a principalelor direcţii de acţiune care necesită implicarea conştientă şi responsabilă al unui număr foarte mare de cetăţeni educaţi pentru a asigura într-un termen cât mai scurt posibil, procesul de integrare al cetăţeanului român, indiferent de etnie, religie, sex, vârstă sau de apartenţă politică la nivelul de civilizaţie, atitudine şi comportament specific Europei Occidentale.

În acest sens, chemăm întreaga societate civilă română să se alăture acestui efort colectiv pentru asigurarea progresului şi civilizaţiei tuturor colectivităţilor umane din spaţiile româneşti, supunându-vă atenţiei demersurile pe care intenţionăm să le întreprindem. Aşteptăm totodată şi sugestiile Dumneavoastră pentru a dezvolta, perfecţiona şi dinamiza acţiunile pe care urmează să le promovăm.

Această chemare la unitatea de acţiune şi atitudine individuală şi colectivă, porneşte de la realitatea consfinţită prin documentele de aderare a României la Uniunea Europeană: „statutul de cetăţean român vă dă dreptul să fiţi un membru activ şi responsabil atât la nivelul societăţii civile româneşti, cât şi la nivelul societăţii civile europene”.

Mircea Vintilescu

Cetăţeni români şi europeni

În urma aderării României la Uniunea Europeană încă din anul 2007, se constată că până în prezent, autorităţile statului nu întreprind nimic pentru a informa cetăţenii români asupra drepturilor, libertăţilor şi mai ales a îndatoririlor pe care aceştia le-au dobândit în dubla lor calitate de cetăţeni români şi europeni.

În lipsa cunoaşterii corecte a acestor elemente fundamentale de comportament cetăţenesc, s-au produs de către anumite grupuri de români care s-au stabilit pe teritoriul Statelor Membre grave derapaje faţă de sistemul de organizare şi funcţionare al comunităţilor locale privind etica comportamentală şi mai ales faţă de tradiţiile acestora, generând într-un timp foarte scurt atât atitudini de repulsie, cât mai ales de respingere generalizată a acestora faţă de tot ceea ce înseamnă persoană cu cetăţenie română.

Deteriorarea continuă a condiţiilor de viaţă pentru cea mai mare parte a populaţiei din România începând cu anul 2008, a condus la amplificarea procesului de căutare a unui nou loc de muncă în ţările membre ale Uniunii Europene, fenomen care s-a manifestat cu precădere în rândul persoanelor tinere şi mai ales puţin educate. Pentru a-şi câştiga existenţa într-un mod mai lejer, aceşti tineri au fost dispuşi să facă numeroase munci şi fapte ilegale, ceea ce a condus la o etichetare globală că România este o ţară care abia acum păşeşte spre o civilizaţie de tip european, în care corupţia, structurile de tip mafiot şi crima organizată reprezintă fenomene curente care sunt tolerate şi chiar încurajate de autorităţile române.

Statele Membre, constatând fenomenul infracţional comis din ce în ce mai des de persoane cu cetăţenie română, au ajuns astăzi să regrete asupra consimţământului unanim acordat României pentru aderare, considerând că acesta a reprezentat o gravă eroare care necesită a fi grabnic corijată, întrucât contribuie la destabilizarea comunităţilor locale autohtone.

Ţinând cont că viaţa internă politică, socială, economică şi culturală din România se confruntă cu grave convulsii, în care nivelul de trai a tuturor categoriilor de cetăţeni se deteriorează de la zi la zi, este foarte greu de imaginat că în aceste condiţii vom putea să ne integrăm corespunzător la cerinţele unui comportament specific cetăţenilor Europei Centrale şi Apusene, existând pericolul real de marginalizare totală a ţării noastre, asociat cu o desconsiderare şi chiar cu o respingere a cetăţeanului român de la tot ce înseamnă liberul acces la valorile consacrate ale civilizaţiei de tip european.

Mircea Vintilescu

Aspecte politice

Aspecte politice = elemente ale activităţilor, produselor şi/sau serviciilor rezultate în urma desfăşurării sau derulării în cadrul unui interval de timp bine definit a programelor de acţiune şi efectul sistemului de interacţiune al acestora cu părţile interesate, respectiv cu anumite comunităţi sau grupuri ale colectivităţilor umane.

14

Program de acţiune

Program de acţiune = formularea şi descrierea amănunţită şi clară a măsurilor, mijloacelor şi acţiunilor care trebuiesc întreprinse sau planificate, inclusiv a responsabilităţilor care sunt necesar a fi asumate, pentru atingerea integrală şi la timp a ţintelor şi obiectivelor propuse a fi îndeplinite.

12

Îmbunătăţirea performanţei politicilor promovate

Îmbunătăţirea performanţei politicilor promovate = activitatea de evaluare, concomitent cu aplicarea măsurilor corective, în procesul de amplificare continuă a rezultatelor cuantificabile privind programele de acţiune şi aspectele politice derulate, în funcţie de angajamentele şi cerinţele formulate iniţial privind îndeplinirea integrală şi la timp a ţintelor şi obiectivelor care stau la baza politicilor enunţate.

11 

Management

Management = acţiune conştientă şi responsabilă prin care se recurge la aplicarea unui set coerent de principii, reguli, cunoştiinţe, metode, tehnici şi instrumente care necesită a fi utilizate pentru planificarea, demararea, desfăşurarea şi finalizarea cu succes al unui proiect, acţiuni sau activităţi.

Meeting

Performanţă politică

Performanţă politică = rezultatele desprinse din monitoringul managementului programelor de acţiune şi aspectelor politice derulate pentru atingerea ţintelor şi a obiectivelor politice propuse a fi promovate faţă de angajamentele şi cerinţele formulate iniţial.

09 

Monitoring

Monitoring = activitatea conştientă şi responsabilă care se desfăşoară în mod sistematic, cu metodologii şi tehnici unitare, pentru supravegherea strictă a evoluţiei în timp a caracteristicilor şi parametrilor unei activităţi, al unui fenomen sau corp, pentru elaborarea de diagnoze şi evaluări asupra dinamicii domeniului investigat.

08

Ţinte de etapă

Ţinte de etapă = formularea clară a cerinţelor detaliate şi a timpului de derulare a etapelor de acţiune propuse a fi promovate, prin care se evaluează periodic performanţele care se desprind din ţintele majore enunţate, acestea necesitând a fi riguros monitorizate, analizate şi eventual corectate pentru asigurarea finalizării cu succes, integral şi la timp a acestora.

07

Ţinte majore

Ţinte majore = formularea clară a cerinţelor detaliate şi a timpului de derulare a etapelor programelor de acţiune propuse a fi promovate, prin care se evaluează periodic performanţele care se desprind din obiectivele derivate enunţate, acestea necesitând a fi riguros monitorizate şi analizate pentru asigurarea finalizării cu succes a obiectivelor stabilite.

06

Obiective derivate

Obiective derivate = formularea clară a ţelurilor sau a scopurilor care se desprind din obiectivul principal prin care se asigură finalizarea cu succes al unui segment din cadrul politicilor propuse a fi promovate, pentru eliminarea unor disfuncţionalităţi existente ce afectează progresul unor comunităţi sau colectivităţi umane, dar prin care se asigură progresul general al societăţii, acestea necesitând a fi foarte bine definite şi prognozate ca perioade de derulare în timp.

05

Obiective principale

Obiective principale = formularea clară a ţelurilor sau a scopurilor care se desprind din obiectivul general, prin care se asigură finalizarea cu succes a unui segment din cadrul politicilor propuse a fi promovate pentru eliminarea unor disfuncţionalităţi existente ce afectează progresul întregii societăţii, acestea necesitând a fi foarte bine definite şi prognozate ca perioade de derulare în timp.

04

Obiectiv general

Obiectiv general = formularea clară a scopului general al politicilor care urmează a fi promovate de către o organizaţie, pentru eliminarea disfuncţionalităţilor existente şi de asigurare a progresului continuu al întregii societăţi, acesta necesitând a fi foarte bine definit şi prognozat ca perioadă de derulare în timp.

03

Politică

Politică = formularea intenţiilor şi principiilor de acţiune a unei organizaţii, în raport cu performanţa generală actuală şi anterioară manifestată la nivelul comunităţilor sau a colectivităţilor umane, prin care se stabileşte cadrul activităţilor propuse a se derula într-o anumită perioadă de timp, concomitent cu elaborarea şi definirea clară a obiectivelor şi a ţintelor propuse a fi atinse în vederea eliminării disfuncţionalităţilor existente şi de asigurare a progresului continuu al întregii societăţi.

 01 02