Lecţia 10 – Comenzi scurte din tastatură (Shortcuts)

Pentru operativitate, trebuie să ştiţi să folosiţi comenzile scurte din tastatură. ATENŢIE: La comenzi de genul CTRL + X nu se apasă tasta PLUS (+). Ţineţi un deget pe tasta CTRL şi apoi apăsaţi cu alt deget, scurt, tasta X.

Apăsaţi tastele de mai jos şi veţi obţine următoarele comenzi:

F1 - Displays Help – Se deschide fereastra Ajutor

F2 - Rename the selected item – Redenumeşte obiectul selectat

F3 - Search for a file or folder – Caută un fişier sau un dosar (folder)

F4 - Display the address bar list in Windows Explorer – Afişează bara de adresă în Windows Explorer

F5 - Refresh the active window – Reîncarcă fereastra activă

F6 - Cycle through screen elements in a window or on the desktop – Trece prin elementele de ecran într-o fereastră sau pe desktop

F10 - Activate the menu bar in the active program – Activează bara de meniu din programul activ

Ctrl + X - Cut the selected item – Taie şi copiază obiectul selectat

Ctrl + V - Paste the selected item – Lipeşte în altă parte obiectul tăiat şi copiat

Ctrl + Z - Undo an action – Revine la o acţiune anterioară

Ctrl + Y - Redo an action – Trece la o acţiune posterioară

Delete - Delete the selected item and move it to the Recycle Bin – Şterge obiectul selectat şi îl duce la coşul de gunoi

Shift + Delete - Delete the selected item without moving it to the Recycle Bin first – Şterge obiectul selectat fără a-l mai duce la coşul de gunoi

Ctrl + Right Arrow (Ctrl + Săgeată dreapta) - Move the cursor to the beginning of the next word – Deplasează cursorul la începutul cuvântului următor

Ctrl + Left Arrow (Ctrl + Săgeată stânga) - Move the cursor to the beginning of the previous word – Deplasează cursorul la începutul cuvântului anterior

Ctrl + Down Arrow (Ctrl + Săgeată jos) - Move the cursor to the beginning of the next paragraph – Deplasează cursorul la începutul paragrafului următor

Ctrl + Up Arrow (Ctrl + Săgeată sus) - Move the cursor to the beginning of the previous paragraph – Deplasează cursorul la începutul paragrafului anterior

Ctrl + Shift with an arrow key (Ctrl + Shift + Săgeată) - Select a block of text – Selectează un text bloc (în sensul săgeţii)

Shift with any arrow key (Shift + Săgeată) - Select more than one item in a window or on the desktop, or select text within a document – Selectează mai mult de un obiect într-o fereastră sau pe desktop, sau selectează textul dintr-un document (în sensul săgeţii)

Ctrl with any arrow key + Spacebar (Ctrl + Săgeată + Bară de spaţiu) - Select multiple individual items in a window or on the desktop – Selectează obiecte individuale multiple dintr-o fereastră sau pe desktop (în sensul săgeţii)

Ctrl + A - Select all items in a document or window – Selectează toate obiectele dintr-un document sau o fereastră

Alt + Enter - Display properties for the selected item – Afişează proprietăţile pentru obiectul selectat

Alt + F4 - Close the active item, or exit the active program – Închide obiectul activ, sau iese din programul activ

Alt + Spacebar (Alt + Bară de spaţiu) - Open the shortcut menu for the active window – Deschide meniul scurt pentru fereastra activă

Ctrl + F4 - Close the active document (in programs that allow you to have multiple documents open simultaneously) – Închide documentul activ (în programele care permit deschiderea mai multor documente simultan)

Alt + Tab - Switch between open items – Transfer între obiectele deschise

Ctrl + Alt + Tab - Use the arrow keys to switch between open items – Folosiţi săgeţile pentru transfer între obiectele deschise

Ctrl + Mouse scroll wheel (Ctrl + rotiţă mouse) - Change the size of icons on the desktop – Schimbă dimensiunea icoanelor pe desktop

Windows logo key + Tab (Windows 7) - Cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D – Trece prin programele din bara de sarcini folosind Aero Flip 3-D

Ctrl + Windows logo key +Tab ((Windows 7) - Use the arrow keys to cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D – Folosiţi săgeţile pentru trecere prin programele din bara de sarcini folosind Aero Flip 3-D

Alt + Esc (Windows 7) - Cycle through items in the order in which they were opened – Trece prin obiecte în ordinea deschiderii lor

Shift + F10 - Display the shortcut menu for the selected item – Afişează mediul scurt pentru obiectul selectat

Ctrl + Esc - Open the Start menu – Deschide Start

Alt + underlined letter (Alt + literă subliniată) - Display the corresponding menu – Afişează meniul respectiv

Alt + underlined letter (Alt + literă subliniată) - Perform the menu command (or other underlined command) – Deschide comanda (sau alte comenzi subliniate)

Right Arrow (Săgeată dreapta) - Open the next menu to the right, or open a submenu – Deschide următorul meniu spre dreapta, sau deschide un submeniu

Left Arrow (Săgeată stânga) - Open the next menu to the left, or close a submenu – Deschide următorul meniu spre stânga, sau deschide un submeniu

Alt + Up Arrow (Alt + Săgeată sus) - View the folder one level up in Windows Explorer – Vede un dosar la un nivel superior în Windows Explorer

Esc - Cancel the current task – Anulează comanda curentă

Ctrl + Shift + Esc - Open Task Manager – Deschide Administratorul de sarcini

Shift when you insert a CD (Shift la introducerea unui CD) - Stop the auto-play CD from starting automatically – Opreşte derularea automată a CD-ului

Mona Bernhardt-Lörinczi

No comments:

Post a Comment